วิธีการสร้างไฟล์ PDF จากแอพชีท

 แอพชีพ เป็นโปรแกรมสร้งแอพที่ง่าย และมีประสิทธิภาพตัวหนึ่ง วันนี้ผมจะมาแนะนำความรู้สำหรับการ  Gen หรือสร้างไฟล์ PDF ด้วยแอพชีพ กัน เพื่อนำเสนอข้อมูลหรือพิมพ์เอกสาร รายงานประกอบการนำเสนอ หรืออื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ 

CONCATENATE("My Drive/appsheet/data/EvalSF-2250971/mypdf2/mypdf2",[ID],".pdf")


"/mypdf2"


concatenate("mypdf2",[ID])


อย่าลืม Disable timestamp


ไฟล์ Google sheet และไฟล์ Doc ที่ใช้เป็นแม่แบบ PDF จะต้องอยู่ใน โฟลเดอร์ของแอพชีพ 

ขั้นตอน 

Google drive สร้างไฟล์ บันทึกข้อมูล ขึ้นมา 

สร้างแอพใหม่ Appsheet ลิงค์ไปตารางที่พึงสร้าง 

กำหนดค่า คอลัมน์ ให้สอดคล้องกับชนิดข้อมูล 

สร้าง New bot ขึ้นมา เพื่อ Gen ไฟล์ PDF ให้เรา ใช้เทคนิค create และใช้เทคนิค Move ไฟล์ ไปในโฟลเดอร์เดียวกันกับแอพชีพ 

แนะนำการสร้าง โฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่ เพื่อเก็บไฟล์เอกสาร PDF 

การสร้างลิงค์ไฟล์จากแอพชีพ เพื่อเปิดไฟล์เอกสาร PDF 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น