สร้างแอพขายกาแฟด้วย Appsheet ตอนที่ 1

EP1 บันทึกข้อมูลสินค้า


Intro แสดงรูปแบบ พริวิวขั้นตอนการทำงานของแอพ แดงเมนูสินค้า การเลือกสินค้าและจำนวน การชำระค่าสินค้า การกรองข้อมูลรายการขาย และส่งออกในรูปแบบไฟล์ PDFออกแบบตาราง ออกแบบ UX และบันทึกข้อมูลตัวอย่าง


แนวคิดการ ควบคุมการนำเข้าข้อมูล หมวดหมู่สินค้า รายชื่อสินค้า ร้อน เย็น ปั่น

UX เป็น Desk และปิดการแก้ไขข้อมูล edit del จัดกลุ่มตาม หมวดหมู่ การแสดงข้อมูล ภาพตัวอย่างสินค้า รายชื่อสินค้า ราคาสินค้า และ รูปแบบของการชงสินค้าจบขั้นตอนว่า ถ้าแตะก็จะ เข้าไปในในรายละเอียดของแต่ละรายการสินค้า ซึ่งในการทำ แอพ POS จะต้องเปลี่ยนรูปแบบเป็น เรียกหน้า input จำนวนสินค้าลงไปแทน ตามต่อใน EP2

ขั้นตอนแรก ไปที่ Google drive ของเรา แล้วสร้างโพลเดอร์ขึ้นมา กำหนดชื่ออะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับงานที่กำลังจะทำ  ตัวอย่างผมกำหนดเป็น COFFEE POS V5
เข้าไปในโพลเดอร์ดังกล่าว แล้วสร้างตารางฐานข้อมูลด้วย Sheet ขึ้นมา ตั้งชื่อ sheet ว่า COFFEE POSV5 เช่นกัน 
สร้างตารางขึ้นมาเก็บข้อมูลแสดงรายการเมนูของร้านกาแฟ  ผมตั้งเป็น Menu และ มีจำนวนคอลัมน์ในการบันทึกรายการดังนี้ 
ตาราง Menu

Menu IDCategoryNameUnit PricePhotoQty

ในคอลัมน์ Qty จะปิดการองเห็น โดยไปที่ show แล้วใส่ Context("ViewType")<>"Form"

ตารางสนับสนุนตั้งชื่อเป็น Products สำหรับเก็บข้อมูลสินค้า ในนี้คือ รายการกาแฟและชาต่างๆ 

ตาราง Products 
Product IDProduct Name

ตัวอย่างการกำหนดชนิดข้อมูลของคอลัมน์ดูในคลิปบนช่องยูทูป 

การกำหนด มุมมอง View ในการติดต่อกับผู้ใช้งาน ดังนี้ 
ไปที่คำสั่ง UX แล้ววสร้างวิวแรกขึ้นมา คือ Menu 
รูปแบบการแสดงเป็นแบบ Desk
กำหนดค่าตำแหน่งเป็น ref 
กำหนดค่าแสดงข้อมูลอื่นๆ ตามเหมาะสม ดูในคลิปยูทูป และกำหนดค่า Action menu เป็น Disable
เพื่อ ไม่ให้แสดงปุ่ม edit และ del 

ไปที่ UX สร้างมุมมองที่สองขึ้นมา ตั้งชื่อเป็น POS 
ชนิดมุมมองเป็น Dashboard
ตำแหน่งเป็น Center และ Entry เป็น วิวแรกที่สร้างขึ้นมาคือ menu นั้นเอง 
อย่าลืมเปิดคำสั่ง show primary action ด้วย เพื่อจะสามารถเพิ่มรายการสินค้าเข้าในระบบได้ 
ลองเพิ่มรายการสินค้ากาแฟเข้ามา สัก 2-3 รายการ เพื่อเป็นตัวอย่างประกอบการฝึก


ชมคลิปประกอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น