แนะนำฟรี software เรียนภาษาอังกฤษ

License freeware
Link to download
http://www.thaiware.com/main/info.php?id=5755
ลิงค์สำหรับดาวโหลด
http://www.thaiware.com/main/info.php?id=5755
แนะนำ free software เพื่อการเรียนภาษาอังกฤษของคนไทย From : ชมรมคนเอ็นท์ติด โปรแกรมนี้ออกแบบโดยนักศึกษาไทยเรานะครับ ทราบมาว่าผู้พัฒนาโปรแกรมสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยให้น้องซึ่งกำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาลัย แต่ไม่ค่อยเก่งหรือถนัดภาษาอังกฤษมากนัก จึงได้คิดโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมาชื่อว่า English no idea ไม่ต้องท่องไม่ต้องจำ แต่ต้องทำบ่อยๆ จนเคยชิน แล้วก็จะทำให้ได้ไปเอง ซึ่งเริ่มจากระดับง่ายไปหายาก น่าสนใจมากนะครับ เป็นผลงานของคนไทยด้วยกัน ถ้าใครสนใจลองโหลดไปเล่นดูหรือแนะนำต่อได้ กับเพื่อนๆ หรือญาติๆ ได้บุญนะครับ เป็นการส่งเสริมการศึกษาด้วย

อังกฤษ ไม่ยากและไม่ง่ายเกินไป อยู่ที่ความพยายามและการฝึกฝน
คลิก 

Post a Comment