ฟรีโปรแกรมค้าขาย inFlow Inventory Free Edition

inFlow Inventory Free Edition ฟรีแวร์สำหรับผู้ใช้งานที่สนใจโปรแกรมสำหรับการทำการค้า การลงทุน การขาย การธุรกิจ แม้ว่ามันจะยาก แต่ว่า การการค้า การลงทุนมันก็ต้องการกำไร และบริหารจัดการ สิ่งหนึ่งที่เลี่ยงไม่ได้คือการดูแลสินค้า วัสดุ รายการสิ่งของต่างๆ ปัจจุบัน ผู้ค้าส่วนใหญ่นิยมใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยในการทำงานมากขึ้น
inFlow Inventory Free Edition เป็นฟรีแวร์สำหรับการทำงานดังกล่าว โดยเหมาะสำหรับการค้า หรือธุรกิจขนาดเล็ก ที่ต้องการโปรแกรมช่วยในการทำงาน ประกอบไปด้วย เมนูการทำงาน หลัก 4 อย่างด้วยกันคือ

 • การขาย
 • การซื้อ
 • สินค้าคงคลัง
 • และรายงาน

เริ่มต้นการใช้งานที่จำเป็นคือการใส่ข้อมูล รายละเอียดคนค้าขาย ลูกค้า สินค้า การสั่งซื้อ การขาย และอื่น ๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการค้าการขาย
การใช้งานโปรแกรมอาจจะต้องลองศึกษาและใช้งานกันด้วยตนเองไปก่อน  โดย inFlow Inventory Free Edition มาพร้อม help ไฟล์ และ ไฟล์วีดีโอแนะนำการใช้งานพื้นฐานให้ศึกษา
สำหรับนักศึกษาหรือผู้สนใจงานการเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ หรือการค้า การลงทุน สามารถดาวโหลดไปทดสอบและศึกษาโครงสร้าง เพื่อประยุกต์หรือพัฒนาโปรแกรม คล้ายกันขึ้นมาด้วยผลงานของตัวเองต่อไป
สเปกย่อ

 • Version: 2.5.1
 • File size: 947.99K
 • Date added: January 23, 2013
 • Price: Free
 • Operating system:
  Windows XP/2003/Vista/Server 2008/7


 • ดาวโหลด inFlow Inventory Free Edition

  inFlow inventory is a completely free inventory management program with no limited time trial and support included even in the free edition - we are always here for you. There is no limit on the number of computers it may be installed on and multiple computers can be connected for read-only access. inFlow was designed for small to mid-sized businesses looking for a simple, easy to learn and use solution to completely manage their inventory from purchasing to sales. At the same time, inFlow offers powerful features and reporting which would be expected in a complete inventory software solution.
  Over 350 000 people in 65 countries have installed inFlow, using it in a variety of industries including retail, wholesale, manufacturing, and e-commerce. inFlow grows with your business with the free edition enabling you to save 100 products and customers. In addition to keeping track of inventory, inFlow generates reports, purchase orders, sales orders, work orders, sales quotes, invoices and shipping docs. All documents can easily be previewed, printed or saved to a PDF file for simple sending to vendors or customers. The software also supports barcode integration, multiple locations, returns, multiple currencies and taxing schemes, unit converting, multi-level pricing, and custom fields. With inFlow, your data is always yours and you can easily import and export though industry standard CSV. Backing up and restoring your data is just as simple making one click from the main menu. You can even set inFlow to automatically backup your entire database at regular intervals set by you. inFlow allows you to be professional with the ability to easily produce sophisticated business documents. You can also fulfill customer and vendor inquires more accurately and efficiently as all your data is stored in one location. You will stay knowledgeable using a dashboard that shows your important business info at a glance. Instantly see outstanding orders, a top 5 list and a customizable graph of cash flow, sales, profits and costs. You can export your reports to a PDF or Excel file for easy sharing. Improve your productivity by letting inFlow do your paperwork for you. inFlow will even suggest products to reorder and the auto-fill button means you are only one click away from being done. Above all else, inFlow inventory offers the peace and satisfaction of knowing your business is under control and flowing smoothly.
  What's new in this version: Version 2.5.1:
  • Accept multiple payments for a single order
  • New keyboard shortcuts
  • Full Windows 8 (and prior) compatibility
  • New toolbar on purchase and sales order tables lets you insert, delete, and rearrange lines easier than before
  • You can now sort line items by alphabetical order in purchase and sales orders
  • New historical inventory report gives you the quantity and total cost for your inventory as of a specific date

  Click to see larger images

  Post a Comment