สร้างนามบัตรอย่างง่ายด้วย MS Word

ถ้าเราต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย และมีคอมพิวเตอร์ มีเครื่องพิมพ์ มีกระดาษขนาด A4 และใช้งานโปรแกรม MS Word เป็น
ก็สามารถใช้โปรแกรม Word สำหรับการทำนามบัตรด้วยตนเองง่ายๆ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
เริ่มจากเปิดโปรแกรม MS Word ขึ้นมา
กำหนดตั้งค่าหน้ากระดาษ แบบกำหนดเอง ดังนี้
บน 0.5cm
ล่าง 0.5cm
ซ้าย 0.5cm
ขวา 0.5cm

ไปที่เมนูแทรก ตารางขนาด 2x5 แถว เข้ามา
กำหนด กว้างและยาวของแต่ละช่องตารางเป็น ดังนี้
ความสูง 5 cm
ยาว 9 cm

ใส่รายละเอียดและข้อมูลลงไป
เช่น ชื่อนามสกุล ชื่อร้านค้า หน่วยงานฯลฯ
ที่อยู่ในการติดต่อ
การสื่อสาร พวกหมายเลขโทรศัทพ์

ไปที่ คุณสมบัตรตาราง ในส่วนของพื้นหลังตาราง
สามารถที่จะเทสีพื้นหลังตาราง ให้มีสีสันและ ลวดลายต่างๆ ให้สวยงาม โดดเด่นตามที่เราต้องการได้
จากนั้นก็ Save
สั่งพิมพ์ และตัดนำไปใช้งานต่อไป

สำหรับเนื้อหานี้ เป็นแนว ตัวอย่าง หรือ แนวทางในการทำเท่านั้น ส่วนการทำให้สวย หรือมีความโดดเด่นมากกว่านี้ ท่านต้องนำไปทำเพิ่มเองนะครับ
ขอบคุณครับ
มีคำถามก็สามารถ Post ไว้ได้

Post a Comment