แปลงเพาเวอร์พอยต์เป็นไฟล์วีดีโอ

Free PowerPoint to Video Converter คือฟรีแวร์สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ต้องการแปลงงานนำเสนอ Powerpoint ของเราให้เป็นรูปแบบของไฟล์วีดีโอ สำหรับการเล่นบนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือบันทึกออกเป็นแผ่น CD/DVD เพื่อนำไปเล่นหรือเสนอผลงานของเราต่อไป โดยไม่จำเป็นต้องเปิดด้วยโปรแกรม Powerpoint อีกต่อไป เหมาะสำหรับผู้ใช้งานหรือองค์กรที่ต้องการเครื่องมือในการแปลงไฟล์ Powerpoint ของเราให้เป็นรูปแบบไฟล์วีดีโอในการใช้งานตามความต้องการของเราต่อไปครับ โดยผู้สนใจสามารถดาวโหลดและติดตั้งใช้งานได้ฟรีตามลิงค์ด้านล่างครับ
ดาวโหลด Free PowerPoint to Video Converter
ขนาดไฟล์ 9.10 MB
รองรับ Windows2000, Windows2003, WinXP, Windows Vista, Windows 7
enables you to convert PowerPoint to video in formats such as WMV, ASF, MOV, MKV for free with good quality.
Acoolsoft PPT to Video Free make it easy to convert PowerPoint presentations to videos with no cost. Convert your PowerPoint presentation to video file in formats of WMV, ASF, MKV and MOV and share to all with more flexible ways. PPT to Video Free is a freeware which can convert PowerPoint presentation to video and upload it to YouTube for sharing or play with iPhone, iPod and other portable video devices.

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า