สร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย FotoMorph

FotoMorph เป็นฟรีแวร์สำหรับการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ มีการออกแบบการใช้งานที่ง่ายต่อการติดตั้งและใช้งาน สามารถสร้างภาพเคลื่อนไหว ในครอบครัว หรือเพื่อนๆ ของคุณได้ทันที โดยใช้เทคนิคของการเฟดภาพหรือเปลี่ยนภาพจากภาพๆ หนึ่งไปเป็นอีกภาพหนึ่ง เช่นทำภาพหน้าเพื่อนของคุณให้เป็นสัตว์ เช่น เสือ หรือดูความเปลี่ยนแปลงจากเด็กสู่ผู้ใหญ่เป็นต้น หากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจงานสรา้งภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ สามารถดาวโหลดมาติดตั้งและใช้งานได้ฟรีครับ
ดาวโหลด FotoMorph FotoMorph
ขนาดไฟล์ 3.47MB
รองรับ Windows 2000/XP/Vista/7

ข้อดีของการใช้งาน FotoMorph ก็คือง่ายต่อการเรียนรู้และใช้งาน โดยจะมีโครงการตัวอย่างให้เราสามารถเรียกดูหรือศึกษาก่อนลงมือทำจริงได้
FotoMorph is a photo animation tool with a friendly user interface. Amaze your friends and family with unbelievable transformations. Morphing is an animation technique in which one image is gradually turned into another. FotoMorph lets you make incredible morphs in minutes. You've seen them in the movies and on TV, and now you can create them yourself. Turn a friend into a tiger. Watch your child grow into an adult. Unleash your imagination with the power of FotoMorph. FotoMorph is designed to create animations in real time. The rendering engine takes advantage of hardware acceleration, and the rendering speed easily goes up to several hundred FPS.

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า