TheSage's English Dictionary and Thesaurus

TheSage's English Dictionary and Thesaurus ฟรีดิกส์ภาษาอังกฤษ เป็นอังกฤษ ที่เปิดให้ผู้สนใจด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สามารถดาวโหลดมาติดตั้งและใช้งานได้ฟรีบนคอมพิวเตอร์ของท่าน โดย TheSage's English Dictionary and Thesaurus เป็นคลังศัพท์ภาษาอังกฤษจำนวนมากที่ติดตั้งแล้ว สามารถค้นหาและแสดงคำศัพท์ได้อย่างรวดเร็ว ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตแต่อย่างใด เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาหรือผู้สนใจเรียนรู้ภาษาอังกฤษทั่วไป ได้ดาวโหลดมาติดตั้งและใช้งานกับคอมของท่านครับ
อินเตอร์เฟชหรือหน้าตาของโปรแกรม หลังดาวโหลดและติดตั้งเสร็จแล้ว เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาจะมีช่องรับคำศัพท์ให้ผู้ใช้งานพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการทราบความหมายลงไป จากนั้น Enter เพื่อแสดงผลคำแปล เป็นอังกฤษ โดยแสดงเป็นตามลักษระของคำ เช่น คำนาม กริยา สรรพนาม วิเศษณ์ ฯลฯ และคำพ้อง คำคล้าย เป็นต้น จัดเป็นฟรีแวร์ที่น่าสนใจและมีประโยชน์มากครับ

ดาวโหลด TheSage's English Dictionary and Thesaurus
ขนาดไฟล์ 8.52MB
รองรับ Windows 95/98/Me/2000/XP/Vista/NT

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า