แปลงเครื่องโน้ตบุ้กเป็นไวร์เลสเร้าเตอร์

Compaq Wireless Laptop Router เป็นโปรแกรมที่ง่ายต่อการใช้งาน ในการแปลงเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เป็นเร้าเตอร์เพื่อแจกจ่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้กับเครื่องอื่นๆ บางครั้งคุณอาจจะเจอสถานการณ์เฉพาะที่จำเป็นต้องใช้งาน Wireless router แต่คุณมีแค่เพียงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเท่านั้น ดังนั้นคุณจึงสามารถใช้งาน Compaq Wireless Laptop Router เป็นอุปกรณ์เร้าเตอร์ ทดแทนการทำงาน โดยการติดตั้งและใช้งานสามารถทำได้โดยง่ายๆ
ดาวโหลด Compaq Wireless Laptop Router
ขนาดไฟล์ 3.25MB
รองรับ Windows 98/Me/2000/XP/2003/Vista/7/NT

Compaq Wireless Laptop Router is a simple to use software that turns your WiFi-enabled Compaq laptop into a wireless router. You may come across the situation of temporarily needing an extra wireless router, but you have only Broadband Connection. To share the Internet connection, you can use your Compaq Laptop as a wireless router. Compaq Wireless Laptop Router drives your Compaq laptop's wireless adapter to broadcast a WiFi signal just like a real wireless router but not that complicated.

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า