การติดตั้ง Internet Explorer 9 บนวินโดว์ 7

Visit this address to download latest version of Internet Explorer 9.
Choose Windows 7 32-bit(English) from drop down menu and click Download now button.
I use download manager to speed up download process. I suggest you do the same to make sure no corrupt file.
Install Internet Explorer 9
Double click the installer file (IE9-Windows7-x86-enu.exe) to start installation process.
As you see from the picture, installer is downloading Internet Explorer 9

Depend on your internet connection when the process is done you will see this pop up.
Internet Explorer 9 is now installed.
Some Internet Explorer files were in use during setup. Restart your computer to use Internet Explorer 9.
Click Restart Now button.

After computer restart click on Internet Explorer icon to see this new display of Internet Explorer 9.

Click on Tools icon or use (ALT+X) then click About Internet Explorer.


การติดตั้ง Internet Explorer 9 บนวินโดว์ 7
สำหรับการดาวโหลดโปรแกรม Internet Explorer 9 ผู้สนใจสามารถดาวโหลดได้ตามลิงค์นี้นะครับ โดยในขั้นตอนการดาวโหลดให้เราเลือกรุ่น 32 bit
ล่าสุด ปรับเป็นเวอร์ชั่น 11 แล้วนะครับ ตามลิงค์เดิม ละครับ แต่ปรับปรุงรุ่นเป็น 11 ในปี 2015


เมื่อดาวโหลดมาแล้ว ขั้นตอนแรก ให้เราดับเบิลคลิกไฟล์ (IE9-Windows7-x86-enu.exe) เพื่อเริ่มต้นการติดตั้งได้เลยครับ โดยการติดตั้งจะเป็นการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต เพื่อโหลดโปรแกรมพิ่มเติม เราจึงต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตขณะติดตั้งด้วย สำหรับความเร็วในการติดตั้งจึงขึ้นอยู่กับ speed หรือความเร็วอินเตอร์เน็ตของเรา

เมื่อการติดตั้งเรียบร้อย เราจะเห็นกล่อง Pop up ขึ้นมาบอกว่า การติดตั้งเรียบร้อย จากนั้นให้เราคลิก Restart เพื่อเริ่มต้นการทำงานของโปรแกรมใหม่ หลังจากเรา Restart คอมพิวเตอร์แล้ว ให้เราคลิกที่โปรแกรม Internet Explorer 9.

จากนั้น ให้เราคลิกที่ Tools iconหรือใช้แป้นกด (ALT+X) จากนั้นคลิก About Internet Explorer.

เราจะเห็น pop up เกี่ยวกับ Internet Explorer 9.


บอกว่าการติดตั้งสมบูรณ์ Install process successfully accomplished.
โปรแกรมพร้อมใช้งานแล่ว Internet Explorer is ready to use.

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า