InSpeak - โปรแกรมสนทนาออนไลน์


InSpeak - โปรแกรมสนทนาออนไลน์ ที่มาพร้อมระบบรักษาความปลอดภัย และคุณภาพเสียงในการสื่อสาร แม้ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นฟรี แต่ ก็ Offer ลูกเล่นและเทคนิคการใช้งานมากพอสมควร แต่ก็ไม่มากเท่าเวอร์ชั่นจ่ายตั้งค์ (มันชัวร์อยู่แล้วละ 55) อย่างเช่น เราสามารถดูกล้องเว็บแคมได้ 6 ตัว การใช้งานระบบเขียนข้อความ hand writing และเพิ่มคู่สนทนาได้มากถึง 1000 รายชื่อ แสดง icon ใช้งาน การปรับแต่งห้องแซต และอื่นๆ และช่วยในการค้นหาคู่สนทนา ซึ่งหายากกว่าแบบแซตทั่วไปอยู่นะ และเราต้องการไมค์ในการสนทนา

การทำงานก็จะคล้ายๆ กับโปรแกรมแซตทั่วๆไป โดยจะต้องลงชื่อเข้าใช้งานหรือ register ก่อน รวมทั้งการกำหนดชื่อเรียก nickname และข้อมูลส่วนตัว และจะต้องกรอก email จริงที่ใช้งานได้ เพื่อเริ่มต้นใช้งานและรับรหัสผ่านการเข้าใช้งานโปรแกรม
หลังจากที่เรา Log in เข้าใช้งานแล้ว จะแสดงหน้าต่างการใช้งาน หน้าจอสนทนาออนไลน์ รวมทั้งตัวแจ้งเตือนการสนทนาหรือข้อความ notifier ซึ่งจะ offer คำแนะนำการใช้งานโปรแกรม รวมทั้งการปรับแต่งเครื่องมือ Tools การใช้งาน เป็นแท็บการตั้งค่า เช่น การตั้งค่าการแซต การตั้งค่าการต้อนรับ welcome screen แบบออโต้ ,หรือบางคนที่ใช้ระบบแบบเต็มพิกัด จะพบว่าคุ้นเคยกับ InSpeak มากกว่า ทั้งการกำหนดค่า และการใช้งาน เช่นการตั้งค่าเสียง และทดสอบระบบเสียง และจะมีแท็บวีดีโอ ที่เราสามารถกำหนดค่าใช้งาน แบบส่วนตัว โดยกำหนดตัวเลือกเป็น พร้อมใช้งาน หรือ ไม่พร้อม เป็นต้น เป็นตัวเลือกด้านความปลอดภัย  

With inSpeak - the Voice Chat communicator communicate privately and securely. Send instant messages online and offline, chat one to one with friends and family using voice and video, send and resume the transfer of files and pictures, Meet new friends in text, voice and video moderated rooms, watch TV, movies and chat in multimedia show rooms, learn, search and study in educational rooms, create and administrate your own chat voice rooms, subscribe and get attractive colorful nicknames, customize your room banner and web site to promote your business, and express yourself through amazing icons, winkies, and skins.

คุณสมบัติย่อ 

  • Version: 9.4.2.572
  • File size: 10.84MB
  • Date added: May 10, 2012
  • Price: Free
  • Operating system: Windows XP/2003/Vista/Server 2008/7

  • Post a Comment

    ใหม่กว่า เก่ากว่า