เล่นไฟล์เพลงด้วย Free MP3 Player

ดาวโหลด Free MP3 Player โปรแกรมสำหรับการเล่นเพลง MP3 บนคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยม และน่าใช้งานอีกตัวหนึ่ง มีจุดเด่นที่ความง่ายในการใช้งาน และเป็นฟรีแวร์ที่สามารถดาวโหลดมาใช้งานกันได้ฟรี
สำหรับท่านที่สนใจหรือต้องการกำลังมองหาโปรแกรมเล่นไฟล์เพลง MP3 บนคอมพิวเตอร์ก็ไม่ควรจะพลาดหามาติดตั้งและใช้งานกันนะครับ
อย่างที่ทราบกันดีว่าโปรแกรมฟังเพลง MP3 อย่างเช่น Winamp ได้ยุติบทบาทและการพัฒนาโปรแกรมแล้ว ดังนั้นแอพหรือโปรแกรมเล่นเพลง MP3 ที่น่าสนใจตัวอื่นๆ จึงพัฒนาออกมาให้ผู้ใช้งานได้ดาวโหลดมาใช้งานกัน

จุดเด่นของโปรแกรม

การสร้างรายการเพลงหรือ Playlist : โปรแกรมสามารถสร้างรายการเพลงโปรดส่วนตัว หรือ playlists เพื่อให้การรับฟังเพลงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และถูกใจเรามากที่สุด และมีความสามารถในการสุ่มเพลงขึ้นมาเล่นอีกด้วย กรณีที่เราไม่ต้องการฟังตามลำดับรายการเพลง

แผงควมคุมที่ชัดเจน : หน้าตาใช้งานที่ง่าย ประกอบด้วยปุ่มในการควบคุมการเล่น ได้แก่ การเลื่อนไปเพลงถัดไป , การข้ามเพลง ,การย้อนกลับ, การเล่นปกติ, และการหยุดเล่น

สเปกย่อ

Version: 1.0
File Size: 619.86KB
Date Added: August 16, 2013
Price: Free
Operating Systems: Windows 98/Me/NT/2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7/8
ดาวโหลด Free MP3 Player
ข้อมูลภาษาอังกฤษ

With this free MP3 player, you will be able to listen to the most popular type of sound file that is currently being used. The MP3 file type is so well known and used that it there are many software options for a music player. This MP3 player is completely free and is not only high quality, but remains easy to install and use on your own. Installation for this free MP3 player only takes a few minutes. After installing it on your computer, run through the tutorial wizard and get acquainted with the layout of the software. You will notice that there are a few high quality features. You can get the file playing on the software with a few simple clicks. Rather than including many different features, this free MP3 player is specifically designed to play the MP3 files with extremely high quality. The technology is designed with sound quality in mind rather than anything else. The crispness of the sound is evident by those who listen to the MP3 music carefully. Of course, the best feature of this MP3 player is that it is totally free. Rather than spending a lot of money on different MP3 music players and other types of software, you can get this free software and listen to high quality music with only a few clicks. By downloading this free software, you will not only save a lot of money, but you can save time and increase the quality of music as well
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال