ดาวโหลด MySQL database driver

ดาวโหลด MySQL database driver
เป็นองค์ประกอบหนึ่งสำหรับการพัฒนาแอพพลิเคชั่นฐานข้อมูลบนเว็บ หรือบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา ASP.NET
เหมาะสำหรับ
ผู้สนใจพัฒนาออกแบบโปรแกรมฐานข้อมูล ด้วยภาษ ASP.Net ครับ
ซึ่งเป็นภาษาที่นิยมใช้งานกันจำนวนมากทั่วโลก เพราะรองรับการทำงานกับโปรแกรม Windows เป็นอย่างดี ในทุกสภาพแวดล้อมการทำงาน
ไม่ว่าจะเป็นผู้สนใจเขียนโปรแกรม นักศึกษา หรือผู้สนใจทั่วไป ที่อยากออกแบบพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อทำงานบนเว็บ เช่น ฐานข้อมูลแผนที่ ฐานข้อมูลรวบรวมการค้า การลงทุน
ก็ไม่ควรที่จะพลาดพิจารณา ใช้ ASP.NET ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL ในการพัฒนา และต่อยอดการทำงานของคุณ

Looking to develop the ASp.Net application such as database to map marker layer on Google map by connecting and displaying its from MySQL database before doing that you need this connection to download and install on your system.

Connector/Net is a fully-managed ADO.NET driver for MySQL.

Starting with version 6.7, Connector/Net will no longer include the MySQL for Visual Studio integration. That functionality is now available in a separate product called MySQL for Visual Studio available using the MySQL Installer for Windows (see http://dev.mysql.com/tech-resources/articles/mysql-installer-for-windows.html).
ขนาดไฟล์ 
10.6 MB.
สำหรับการดาวโหลดและติดตั้ง 
ดาวโหลด MySQL database driver 
ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมการติดตั้งดูได้ที่ Link นี้ 

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า