ฟรีโปรแกรมภูมิสารสนเทศ GIS

"ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ( Geographic Information System ) GIS"

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ Geographic Information System : GIS คือกระบวนการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลในเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้กำหนดข้อมูลและสารสนเทศ ที่มีความสัมพันธ์กับตำแหน่งในเชิงพื้นที่ เช่น ที่อยู่ บ้านเลขที่ สัมพันธ์กับตำแหน่งในแผนที่ ตำแหน่ง เส้นรุ้ง เส้นแวง ข้อมูลและแผนที่ใน GIS เป็นระบบข้อมูลสารสนเทศที่อยู่ในรูปของตารางข้อมูล และฐานข้อมูลที่มีส่วนสัมพันธ์กับข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ซึ่งรูปแบบและความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงพื้นที่ทั้งหลาย จะสามารถนำมาวิเคราะห์ด้วย GIS และทำให้สื่อความหมายในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กับเวลาได้ เช่น การแพร่ขยายของโรคระบาด การเคลื่อนย้าย ถิ่นฐาน การบุกรุกทำลาย การเปลี่ยนแปลงของการใช้พื้นที่ ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้ เมื่อปรากฏบนแผนที่ทำให้สามารถแปลและสื่อความหมาย ใช้งานได้ง่าย

GIS เป็นระบบข้อมูลข่าวสารที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ แต่สามารถแปลความหมายเชื่อมโยงกับสภาพภูมิศาสตร์อื่นๆ สภาพท้องที่ สภาพการทำงานของระบบสัมพันธ์กับสัดส่วนระยะทางและพื้นที่จริงบนแผนที่ ข้อแตกต่างระหว่าง GIS กับ MIS นั้นสามารถพิจารณาได้จากลักษณะของข้อมูล คือ ข้อมูลที่จัดเก็บใน GIS มีลักษณะเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ที่แสดงในรูปของภาพ (graphic) แผนที่ (map) ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลเชิงบรรยาย (Attribute Data) หรือฐานข้อมูล (Database)การเชื่อมโยงข้อมูลทั้งสองประเภทเข้าด้วยกัน จะทำให้ผู้ใช้สามารถที่จะแสดงข้อมูลทั้งสองประเภทได้พร้อมๆ กัน เช่นสามารถจะค้นหาตำแหน่งของจุดตรวจวัดควันดำ - ควันขาวได้โดยการระบุชื่อจุดตรวจ หรือในทางตรงกันข้าม สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของ จุดตรวจจากตำแหน่งที่เลือกขึ้นมา ซึ่งจะต่างจาก MIS ที่แสดง ภาพเพียงอย่างเดียว โดยจะขาดการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับรูปภาพนั้น เช่นใน CAD (Computer Aid Design) จะเป็นภาพเพียงอย่างเดียว แต่แผนที่ใน GIS จะมีความสัมพันธ์กับตำแหน่งในเชิงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ คือค่าพิกัดที่แน่นอน ข้อมูลใน GIS ทั้งข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลเชิงบรรยาย สามารถอ้างอิงถึงตำแหน่งที่มีอยู่จริงบนพื้นโลกได้โดยอาศัยระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์ (Geocode) ซึ่งจะสามารถอ้างอิงได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ข้อมูลใน GIS ที่อ้างอิงกับพื้นผิวโลกโดยตรง หมายถึง ข้อมูลที่มีค่าพิกัดหรือมีตำแหน่งจริงบนพื้นโลกหรือในแผนที่ เช่น ตำแหน่งอาคาร ถนน ฯลฯ สำหรับข้อมูล GIS ที่จะอ้างอิงกับข้อมูลบนพื้นโลกได้โดยทางอ้อมได้แก่ ข้อมูลของบ้าน(รวมถึงบ้านเลขที่ ซอย เขต แขวง จังหวัด และรหัสไปรษณีย์) โดยจากข้อมูลที่อยู่ เราสามารถทราบได้ว่าบ้านหลังนี้มีตำแหน่งอยู่ ณ ที่ใดบนพื้นโลก เนื่องจากบ้านทุกหลังจะมีที่อยู่ไม่ซ้ำกัน

credit: http://www.gisthai.org/about-gis/gis.html

สำหรับโปรแกรม GIS ที่เป็นฟรีแวร์ เปิดให้ดาวโหลดและใช้งานกันได้ฟรีๆ มีหลายตัวด้วยกัน ซึ่งหากมีคนสนใจต้องการโหลดไปใช้งาน หรือต้องการทราบข้อมูลเพื่อบอกต่อๆ กันไป ผมได้รวบรวมเอาที่น่าสนใจและใช้งานได้จริงๆ มาฝากกันตามข้อมูลด้านล่างแล้วครับ 


DIVA-GIS


DIVA-GIS is a free computer program for mapping and geographic data analysis (a geographic information system (GIS). With DIVA-GIS you can make maps of the world, or of a very small area, using, for example, state boundaries, rivers, a satellite image, and the locations of sites where an animal species was observed. We also provide free spatial data for the whole world that you can use in DIVA-GIS or other programs.


เป็นฟรีแวร์สำหรับการการทำข้อมูลเชิงภูมิสารสนเทศ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างแผนที่เชิงข้อมูล ขอบเขตของสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นเมือง ตำบล แม่น้ำ เป็นต้น

You can use the discussion forum to ask questions, report problems, or make suggestions. Or contact us, and read the blog entries for the latest news. But first download the program and read thedocumentation.

ในเว็บไซต์ของโปรแกรมประกอบด้วยกระดานถามตอบ สำหรับศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากชุมชนคนใช้งานโปรแกรมด้วยกันเอง รวมทั้งการสอบถามข้อมูลจากผู้ผลิตโปรแกรม

DIVA-GIS is particularly useful for mapping and analyzing biodiversity data, such as the distribution of species, or other 'point-distributions'. It reads and write standard data formats such as ESRI shapefiles, so interoperability is not a problem. DIVA-GIS runs on Windows and (with minor effort) on Mac OSX (see instructions).โปรแกรมออกแบบมาให้สะดวกในการทำข้อมูลสารสนเทศเชิงชีวะวิทยา เช่นกลุ่มพันธ์ของสิ่งมีชีวิต การอ่านค่าจุดหรือตำแหน่ง รองรับการอ่านไฟล์มตรฐานสารสนเทศ ESRI ไฟล์ และใช้งานร่วมกับโปรแกรม GIS ค่ายอื่นๆ ได้อย่างไม่มีปัญหา

 
เอกสารประกอบการใช้งาน โหลดได้จากเว็บไซต์ของผู้พัฒนาโดยตรงได้เลยครับ 

นอกจากนั้น ยังมีฟรีข้อมูลเชิง พื้นที่ ระดับ ประเทศ ระดับ โลก และข้อมูลเชิงพื้นที่ของสัตว์บางชนิด เพื่อประกอบการศึกษา ให้โหลดได้ฟรีๆ จากเว็บไซต์ของผู้ผลิตโดยตรงเช่นกัน 

ขอแนะนำอีกตัวคือ Mapwindow Open Source 

เป็นโปรแกรมด้านสารสนเทศ GIS ที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งครับ ตามที่บอกเลยครับ เป็นการพัฒนาแบบโอเพ่นซอส ที่เปิดเผยรหัส Code ในการใช้งานของโปรแกรม แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ด้วยกันคือ ด้าน Desktop สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป และด้าน Programmer สำหรับผู้สนใจการเขียนโปรแกรมด้าน  GIS ได้ต่อยอดหรือใช้เป็นแนวทางครับ 
The MapWindow GIS project includes a free and open source desktop geographic information system (GIS) with an extensible plugin architecture; a GIS ActiveX control; and C# GIS programmer library called DotSpatial. We would be happy to have you join our project. Feel free to browse this site, or follow the links below depending on if you are a GIS user, GIS programmer, or potential project contributor.จุดเด่นของโปรแกรม MapWindow GIS คือเป็นบริการฟรีแวร์แบบ Open Source ที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ด้วยตนเอง และมีความพร้อมของข้อมูลเชิงพื้นที่สำหรับผู้ใช้งานสามารถนำไปใช้งานได้ทันที หรือดาวโหลดส่วนขยายความสามารถเพิ่มเติมในรูปแบบของไฟล์ขยายหรือ Plug in 

ในเว็บไซต์หัวข้อของ Document สามารถเข้าไปดาวโหลดคำแนะนำการติดตั้งและใช้งานของโปรแกรมโดยละเอียด 

ในเว็บไซต์ยังมีกระดานข่าวสารสำหรับการฝากคำถามหรืออ่านกระทู้เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้กับกลุ่มผู้ใช้งานด้วยกันและทีมผู้พัฒนาโปรแกรม 

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال