บันทึกเอกสารเป็น PDF ด้วยคำสั่งพิมพ์

การสร้างหรือการแปลงไฟล์เอกสาร MS Word,Excel หรือ PowerPoint โดยใช้คำสั่ง Print สามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้ครับ 
สำรวจความพร้อมก่อนการทำงาน
ข้อแรก คอมพิวเตอร์ของเราจะต้องมีการติดตั้งเครื่องพิมพ์ชนิดใดก็ได้ เช่นแบบเลเซอร์หรือหัวพ่นหมึก เป็นต้น 
ข้อสอง ต้องมีโปรแกรมอ่านไฟล์ PDF คือ Foxit Reader เป็นฟรีแวร์สามารถดาวโหลดและติดตั้งใช้งานได้ฟรีครับ เมื่อเราดาวโหลดและติดตั้งแล้ว โปรแกรมจะแถม utility ที่เรียกว่า Foxit Reader PDF Printer เข้ามาในระบบการทำงานในเราอัตโนมัติ ซึ่งเราสามารถใช้งาน utility ตัวนี้ในการบันทึกไฟล์เอกสารของเราให้เป็น .PDF ได้โดยง่าย รวดเร็วและฟรี ต่อไป 
ขั้นตอนการทำงาน
1 เริ่มจากเปิดไฟล์เอกสารที่ต้องการบันทึกเป็น PDF ขึ้นมา 
2 คลิกที่ ไฟล์ >พิมพ์ เลือกเป็น Foxit Reader PDF Printer
3 จากนั้นคลิกตกลง ถ้าต้องการทั้งหมด หรือเลือกเฉพาะหน้าที่ต้องการก็ได้ แล้วแต่เรา 
4 หน้าต่างใหม่จะแสดงขึ้นมาให้เราระบุแฟ้มหรือ drive ปลายทางที่ต้องการเก็บไฟล์
5 ระบุชื่อของไฟล์ที่สอดคล้องกับเนื้อหา หรือความต้องการของเรา คลิก Save
6 เราก็จะได้ไฟล์เอกสาร PDF ไปใช้งานตามที่เราต้องการครับ 

How to make PDF file easily from your MS office like MS Word,Excel,PowerPoint by using the print out command from your computer.
First of all you need to have a printer installed on your computer and Secondly Foxit Reader installed on your computer.
How to Save as PDF file from your MS Offices
1 Open the file in which you want to save as .pdf 
2 Click menu File>Print and select the printer name as Foxit Reader PDF Printer
3 Click OK command to print
4 The new windows pop up for you to save the .pdf file on your folder or disk drive
5 Enter the desire name and click Save 
6   Now you supposed to get your .PDF file 
Pop up Print Command
Save in Windows 

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال