สร้างนามบัตรด้วยตนเอง MS Word2010

การสร้างนามบัตรไว้ใช้งานเองด้วยตนเองแบบง่ายๆ ด้วยโปรแกรม MS WORD ถ้าคุณต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย หรือต้องการฝึกฝนการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของคุณเองที่บ้านหรือสำนักงาน ก็สามารถทำได้ง่ายๆ โดยไม่เน้นที่การออกแบบที่เลิศหรู มากนัก ก็สามารถทำได้แบบง่ายๆ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ
สิ่งที่ต้องมี
1 คอมพิวเตอร์ PC หรือ Laptop ที่มี Office Word 2010 หรือ 2013 ก็ได้
2 เครื่องพิมพ์จะเป็นแบบเลเซอร์หรือ ink Jet ก็ได้
3 กระดาษนามบัตร หาซื้อจากร้านเครื่องเขียนทั่วไป
4 ที่ตัดกระดาษ มีดคัดเตอร์ หรือกรรไก พร้อมฟุตเหล็ก (อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้)
5 เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตด้วย เพื่อดาวโหลดแม่แบบนามบัตรจาก Microsoft office
6 ข้อมูลที่เราต้องการบรรจุหรือใส่ลงไป ปกติได้แก่
ชื่อ
สกุล ของเรา หรือบ้านหรือสำนักงานของเราก็ได้
บ้านเลขที่
ถนนอะไร
หมู่บ้าน ตำบล
อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
และเบอร์โทรติดต่อของเรา
ข้อมูล email หรือ website ของเรา
โลโกสำนักงานหรือส่วนตัว
ฯลฯ
พร้อมแล้วก็มาเลยครับ
1 เปิดโปรแกรม Word ขึ้นมาก่อนเลยครับ
2 คลิกไปที่คำสั่ง แฟ้ม >คลิก > สร้าง > นามบัตร

3 คลิกๆ ที่ แฟ้ม สำหรับพิมพ์

4 จะแสดงข้อมูล แม่แบบนามบัตรที่เราสามารถดาวโหลดมาใช้งานตามที่เราต้องการ เลือกเอาแบบใดแบบหนึ่งที่เราชอบ

5 โหลดมาแล้ว ก็จะมีแบ่งเป็นช่องๆ ให้เรา edit โดยการคลิกเม้าส์เลือกสว่นที่เราต้องการแก้ไข โดยการใส่ข้อมูลส่วนตัว และที่อยู่ของเราเข้าไป ใส่โลโก้สวยๆ ที่เราต้องการเข้าไป


6 บันทึกเก็บไว้ หรือสั่งพิมพ์เพื่อนำไปตัดและใข้งานต่อไป


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال