สำรองข้อมูลด้วย AOMEI Backupper

ฟรีแวร์ ยูทิลิตี้ สำหรับการสำรองข้อมูล การกู้ข้อมูล บนวินโดว์ ที่น่าสนใจและใช้งานได้ง่ายๆ ไม่ยุ่งยากอีกตัว
สำหรับผู้ใช้งานที่ จำเป็นต้องมีการสำรองข้อมูล ป้องกันการสูญหาย หรือการกู้คืนข้อมูลที่สูญหาย AOMEI Backupper  คือทางเลือกในการแก้ไขปัญหาของคุณ

ขีดความสามารถของโปรแกรม
การสำรองข้อมูล
การกู้คืนข้อมูล
การคัดลอกข้อมูล Cloning Disk

อ่อนตัวในการทำงาน ได้แก่
การสำรองข้อมูลสำคัญ
System backup สำรองระบบการทำงาน รวมทั้งโปรแกรมวินโดว์ โปรแกรมการทำงานของระบบ และโปรแกรมอื่นๆ ที่ติดตั้งใช้งาน

File/Folder Backup สำรองข้อมูลเฉพาะไฟล์หรือโฟลเดอร์สำคัญ ตามที่เราต้องการ

Disk backup สำรองข้อมูลทั้งหมดจาก Disk สู่ Disk
Partition Backup สำรองข้อมูลบางส่วน ไปเก็บยังพื้นที่ ภายนอก หรือ ภายใน ตามต้องการของผู้ใช้งาน

ความสามารถอื่นๆ ได้แก่ การกู้คืนข้อมูล และการทำสำเนาข้อมูล

ลองดูตัวอย่างขั้นตอนการ สำรองระบบ หรือ System Backup ป้องกันวินโดว์พัง หรือ ติดไวรัส เราสามารถเรียกคืน ของเดิมได้จากการสำรองข้อมูล
1 ดาวโหลด และติดตั้งโปรแกรม AOMEI Backupper ให้เรียบร้อย
2 เปิดโปรแกรมขึ้นมาตามภาพประกอบ คลิกที่เมนูคำสั่ง Backup
System Backup

3 การตั้งชื่องาน Task  การกำหนด แฟ้มหรือ แหล่งปลายทางในการสำรองข้อมูล ตามภาพประกอบ

Backup Settings

4 คลิกปุ่ม Start backup เพื่อเริ่มต้นการสำรองข้อมูล ความเร็ว / ช้า ขึ้นอยู่กับขนาดและจำนวนของข้อมูลในระบบ อาจจะไว 2 นาที หรือ 15 นาที ถ้ามีข้อมูลมาก

สนใจดาวโหลด http://www.backup-utility.com/download.html

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า