ดาวโหลด POS (POINT OF SALE)

Free to use: Easy to setup, and very easy to learn INVOICE system and POS system with powerful features. Point of Sale, Receipt, Invoice, Quote, Packing List, Customer Sales History, Inventory, Bar Code Scan, Product Word Search, Customer Phone Number Search, Receipt Printer with open Cash Drawer, Print Labels, Mailing Lists, Various Reports, Download Reports to Excel, Network Compatible, Security features and Touch-Screen POS option. POS-GOLD: Manage all key aspects of your business with our professional and affordable high quality Invoice software and Point of Sale (POS) software solution. - The POS system basic added the Freeware version.

โปรแกรม POS หรือจุดขายสินค้า เป็นฟรีแวร์ที่ออกแบบและพัฒนาโดย POS GOLD.COM มีความง่ายในการติดตั้ง และง่ายในการเรียนรู้ระบบการทำงานของโปรแกรม โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญในการทำงานของโปรแกรมที่สำคัญ ได้แก่ ระบบขายสินค้าหรือหน้าร้าน ใบเสร็จ ใบเสนอราคา รายการหีบห่อ ประวัติการขาย สินค้าคงคลัง การอ่านรหัสสินค้าบาร์โค้ด การพิมพ์ป้ายชื่อ การส่งจดหมาย การแสดงรายงาน การนำส่งรายงานออกมาในรูปแบบของตารางคำนวณ Excel
สำหรับหน่วยงานหรือองค์ที่สนใจโปรแกรม ก็สามารถดาวโหลดมาใช้งานกันได้
สำหรับนักศึกษาหรือผู้สนใจพัฒนาโปรแกรม จุดขาย ก็สามารถดาวโหลดมาประกอบการศึกษา และใช้เป็นแนวทางในการทำงานได้

 
ภาพรวม :   

ขนาดไฟล์ 7 MB
ราคา Freeware
รองรับ Windows 7, Windows

สนใจดาวโหลด POS (POINT OF SALE)

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า