ค้นหาไดร์เวอร์อย่างเร็วด้วย Driver Booster 2

คุณสมบัติย่อ
Version:  2.3.0.134

Date Added: Apr. 08, 2015
Price: Free; paid upgrade available; $28.95 to buy
File Size: 11.18MB

Platform: Windows

คุณลักษณะ Driver Booster 2 
ฟรีแวร์ และ upgrade สำหรับการสแกน และค้นหา Driver ของอุปกรณ์ต่างๆ บนคอมพิวเตอร์ เพื่อดาวโหลดและติดตั้ง ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
จุดเด่นของโปรแกรม คือ ง่าย เร็ว และสะดวก ในการค้นหา และดาวโหลด Driver 
เช่น การ์ดจอ การ์ดเสียง การ์ด Network ฯลฯ 

ความต้องการของระบบ 

ต้องการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เพื่อค้นหาและดาวโหลด Update ไดร์เวอร์อุปกรณ์ 

แนะนำ
สำหรับคอมที่ลงโปรแกรมใหม่ หาแผ่นไดร์ฟเวอร์ไม่เจอ หรือ หาย เป็นต้น 
เดิมก่อนจะมีโปรแกรมแนวนี้ แก้ปัญหาโดยการ ค้นหาจาก  Google เป็นรายการๆ ไป ทำให้ไม่สะดวกและเสียเวลามากๆ 

สนใจสามารถดาวโหลด Driver Booster 2

หลังจากลงโปรแกรม แล้ว ให้เราเปิด ขึ้นมาทำงาน
โปรแกรม จะสแกน และแสดงผล Driver ออกเป็น 2 สว่นคือ
Outdate คือ เก่า ล้าสมัย และ Up to date เป็นปัจจุบัน
ให้เราคลิก ปุ่ม Update เพื่อ โหลด Driver ทั้งหมด ทุกรายการที่ล้าสมัย
ความเร็วในการโหลด จะถูกปรับให้ช้า กว่า ตัว Pro ที่เสียเงิน เราก็ต้องเข้าใจ
รอสักครู่ ใหญ่ 10 นาที ได้ ก็จะโหลด มาหมด
ให้เราคลิก ปุ่ม Reboot เพื่อเริ่มการทำงานของคอม
ระหว่างการ Update อาจจะมีการทำ System Restore เพื่อคืนค่าเดิม กรณีมีข้อผิดพลาด ก็ตอบ Yes ไปเลย


Driver Booster is an effective and easy-to-use driver updater, which analyzes outdated drivers automatically, and installs the right update for PCs with just ONE click. The newly adopted online database ensures drivers are always the latest. Moreover, it's specially designed to tweak drivers for peak gaming performance. It's the right driver update tool to protect PCs from hardware failures, conflicts, and system crashes.

What's new in this version:
  • Larger database for more driver updates
  • Support drivers from Intel, NVIDIA, AMD, etc. for Windows 10 Technical Preview
  • Faster scan speed and more precise scan result
  • Simpler and easier installation process
  • Fixed minor bugs

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า