แนะนำการสำรองข้อมูลแม่แบบ Blogger

การเขียนบล็อกด้วย Blogspot ที่ Bogger.com นั้น มีจุดเด่นของการเขียนบล็อกที่นี้ คือความสามารถในการสำรองแม่แบบของบล็อก หรือ Template หรือ ธีม ลงมาเก็บสำรองไว้บนคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของเราก่อน ที่จะมีการ edit เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขแม่แบบ หรือเปลี่ยนแม่แบบ ไปใช้งานรูปแบบใหม่ๆ
เป็นการป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในขั้นตอนของการ edit
หรือในกรณีที่เราต้องการจะกลับมาใช้งานแบบเดิม ก็สามารถ revert หรือเรียกคืนค่าแม่แบบเดิมกลับมาใช้งาน ได้ทันที
ขั้นตอน
1 จากมุมมอง Blog คลิกที่แม่แบบ template
2 คลิกปุ่มคำสั่ง Back up /Restore
3 คลิก Download Full template


ไฟล์ที่โหลดมาจะสามารถ Copy หรือสำรองเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์หรือ USB Drive


การเรียกคืนค่าของแม่แบบ
1 จากมุมมอง Blog คลิกที่แม่แบบ template
2 คลิกปุ่มคำสั่ง Back up /Restore
3 คลิก Browse เข้าไปยังไฟล์สำรองแม่แบบที่เราโหลดมาสำรองไว้
4 คลิก Upload

Note : ข้อมูลที่เราโหลดมาสำรองไว้ ในส่วนที่เป็น Custom html สคริป จะไม่มาด้วย จำเป็นต้องแยกสำรองไว้เอง โดยเข้าไปดูที่มุมมองออกแบบ เค้าโครง Layout แล้ว ค่อยๆ คลิกดูแต่ละรายการ ซึ่งสามารถสำรองโดยใช้ Notepad ในการจัดการได้

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า