แนะนำ Moodle 3.2.2+

ผู้สนใจและต้องการดาวดหดโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไล์ผ่านอินเตอร์เน็ต กำลังได้รัความนิยม เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการเรียนถูกกว่าการเรียนแบบปกติในห้องเรียนถึง 10 เท่า เราจึงเห็นหลักสูตรต่างๆ ออกมากันมากมาย ทั้งแบบเรียนฟรีและแบบเสียเงิน
บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กร ที่สนใจจะศึกษา หรือลองติดตั้งโปรแกรมจัดการสอนออนไลน์ แบบสำเร็จรูปตัวหนึ่งที่ นิยมใช้งานกัน จำนวนมากพอสมควร โดยมีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของโปรแกรมมาตามลำดับ จนถึงเวอร์ชั่น 2017 ในปัจจุบัน คือ V3.2.2+
การทดสอบโปรแกรม
ทดสอบบนแม่ข่าย Server จำลอง ทั้งวินโดว์และ ลีนุกซ์
ทดสอบการใช้งานบน Sever จริง

จุดเด่น 


  1. พัฒนาโปรแกรมแบบเปิด ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 
  2. การจัดการเนื้อหา หลักสูตร 
  3. สร้างบทเรียนออนไลน์ แบบไฟล์ PDF หรือไฟล์วีดีโอ
  4. สร้างแบบทดสอบ เพื่อบันทึกคะแนนและตัดเกรด
  5. ระบบลงทะเบียนผู้เรียนออนไลน์ 
  6. และคุณสมบัติพิเศษอื่นๆ ที่น่าสนใจจำนวนมาก 

สำหรับท่านที่สนใจอ่านคำแนะนำการลงโปรแกรม
https://docs.moodle.org/32/en/Installation_quick_guide
โดยสรุปมาให้ คือ
1 โหลดโปรแกรมมาก่อน
2 สร้าง Database ใน Server แบบจำลองหรือ Server จริง
3 สร้างโฟลเดอร์เก็บข้อมูลโปรแกรมบน root หรือห้อง public_html ของเว็บ Server
4 upload ไฟล์โปรแกรม Moodle ขึ้นไปที่โฟลเดอร์บนเว็บ Server
5 ปรับแต่งไฟล์ config-dist.php
6 เริ่มการติดตั้ง install
7 ปรับแต่งค่า Cronลิงค์ดาวโหด https://download.moodle.org/

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า