การบันทึกสไลด์ PowerPoint เป็นรูปภาพ

สำหรับทิปการใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไปในวันนี้ Admin ขอแนะนำทิปการแปลงสไลด์ภาพจากโปรแกรม Microsoft Powerpoint เป็นไฟล์รูปภาพ เพื่อนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ของแต่ละท่านต่อไป
สำหรับขั้นตอนการทำงาน
1 เริ่มจากการเปิดไฟล์สไลด์ภาพนำเสนอ ที่ต้องการแปลงหรือบันทึกภาพเป็นภาพภาพขึ้นมา
2 คลิกที่เมนู File save As หรือ บันทึกเป็น
3 คลิกเลือกที่นามสกุลของไฟล์ที่ต้องการบันทึก ตัวเลือกไฟล์ภาพที่นิยมได้แก่ TIFF,PNG,JPEG เป็นต้น ให้เลือกแบบใดแบบหนึ่ง
4 กำหนดชื่อไฟล์ภาพตามต้องการ และเลือกโฟลเดอร์หรือแหล่งเก็บไฟล์ตามตามต้องการ
5 คลิก ตกลง
ก็เป็นอันจบขั้นตอน
ต่อไปก็สามารถนำไฟล์รูปภาพไปใช้ประกอบสื่อนำเสนอ หรือใช้งานอื่นๆ ตามต้องการต่อไป โดยสะดวก

English

A really simple step on how to save PowerPoint slide as image file.
1 First, Open the slide up
2 On file menu >Save as
3 On the file extension click to choose PNG,JPEG or TIFF
4 Type the image file name and locate the destination folder to keep the image file.
5 Hit OK button .
That is.
ภาพแสดงประกอบ
1 แฟ้ม
2 บันทึกเป็น3 เลือกนามสกุลภาพ เป็น JPEG,PNG


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال