การสร้าง Chart อย่างรวดเร็วด้วย Ms Excel

สำหรับโปรแกรมตารางคำนวณอย่าง MS Excel นับว่าใช้งานง่าย และมีประโยชน์มากๆ ในการบันทึก้อมูล เป็นช่องๆ และมีการคำนวณค่าจำนวนตัวเลขมาเกี่ยวข้อง
นอกจากนั้น ยังสามารถนำเสนอข้อมูลตาราง ในรูปแบบของแผนภูมิ เช่น กราฟแท่ง กราฟวงกลม กราฟเส้นตรง เป็นต้น
สำหรับทิป และเทคนิคการสร้าง  Chart บน Ms excel อย่างรดเร็วในวันนี้ Admin จะขอนำเสนอการใช้งานงานปุ่่ม Alt + F1 ในการสร้าง Chart อย่างรวดเร็ว
ขั้นตอนการทำงาน
1 จะต้องสร้างไฟล์ตัวอย่างขึ้นมา จำนวน 1 ไฟล์ ให้มีอย่างน้อย 2 คอลัมภ์ ได้แก่ รายการสินค้า และจำนวนเงินที่ขายได้ เป็นต้น
2 ให้นำเม้าส์แดรกคลุมช่วงข้อมูลที่เราต้องการสร้าง Chart
3 บนแป้นพิมพ์ให้เรากด Alt+F1
ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด เราจะได้ข้อมูลจากตารางในรูปของ Chart ที่พร้อม ปรับแต่งเพิ่มเติม หรือนำไปประกอบการนำเสนอข้อมูลได้ทันที่


สำหรับท่านที่อาจจะมีปัญหาการสร้าง Chart บน Ms excel
อีกวิธีก็คือ การระบาย หรือเลือกช่องข้อมูลที่ต้องการสร้าง Chart จากนั้น ให้ไปที่เมนู แทรก และเลือก แบบของ Chart ตามที่เราต้องการ ก็ได้เช่นกัน

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال