การควบคุมสไลด์ Power point ด้วยโทรศัพท์มือถือ

เทคนิคการนำเสนอผลงานของคุณด้วย โปรแกรมนำเสนอผลงานอย่าง MS Powerpoint ในวันนี้ จะขอแนะนำเทคนิคการประยุกต์ใช้งาน โทรศัพท์มือถือ หรือ Smart phone ของเรา ในการเชื่อมต่อเข้ากับ คอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ เพื่อควบคุมการนำเสนอ เช่น การเลื่อนสได์นำเสนอ การใช้งานเป็นอุปกรณ์เลเซอร์ ชี้งานนำเสนอ การขยาย หรือการย่อ งานนำเสนอ เป็นต้น

สิ่งที่ต้องมีคือ 
1 เครื่องโทรศัพท์ Smart phone 
2 โหลดแอพ Power point เพื่อติดตั้งลงบนมือถือ 
3 อะเด็บเตอร์  hdmi สำหรับเชื่อมต่อระหว่าง  มือถือ กับ เครื่องฉาย โปรเจคเตอรื หากไม่มีสาย แนะนำให้โหลดแอพพลิเคชั่น ได้แก่ AirPlay, ChromeCast, or Miracast มาใช้งาน

บทสรุป
เป็นการประยุกต์ใช้งาน โทรศัพท์มือถือของคุณ ให้เกิดประโยชน์ และความคุ้มค่า หรือถ้าเราลืม เลเซอร์ พอยต์เตอร์ ก็จะสามารถแก้ดไปก่อนได้

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال