การปิดการเ่ล่นวีดีโออัตโนมัติบน Facebook

สำหรับการตั้งค่าการเล่นวีดีโอ ให้เล่นอัตโนมัติเวลาที่เรา เลื่อนหน้าจอผ่าน ขึ้น ลง จะมีคลิปวีดีโอ ที่อัพโหลดขึ้นบน Facebook จำนวนมากขึ้นทุกที
ซึ่งการตั้งค่าเพิ่มเติม สำหรับการกำหนดว่า จะเล่นวีดีโออัตโนมัติ หรือไม่ สามารถ ตั้งค่าการใช้งานด้วยตนเอง ตามขั้นตอนและภาพประกอบ ดังนี้ .
จากหน้าจอหน้าแรกของแอพ Facebook จะเห็นไฟล์ววีดีโอน Facebook ยังไม่เล่นอัตโนมัติ โดยจะมีปุ่ม Play ตรงกลาง ให้เราแตะ เพื่อเริ่มเล่น วีดีโอ


ให้เราแตะที่ ไอคอน มุมขวาหน้าจอ เพื่อเรียก Option การกำหนดค่าขึ้นมา  และแตะที่ การตั้งค่าแอพ

ในตัวเลือกของการตั้งค่าแอพ แตะที่ เล่นอัตโนมัติ

จากนั้น จะมีตัวเลือก เล่นวีดีโอโอัตโนมัติ หรือ ไม่ต้องเล่นอัตโนมัติ ให้เลือก กำหนด

สำหรับ ท่านที่ชอบเล่นเฟสบุ้ก แล้ว พบปัญหาวีดีโอเล่น อันโนมัติ แต่เราไม่ต้องการจะให้แอพเล่นอัตโนมัติ แบบว่าเราต้องการจะแตะ เพื่อให้ไฟล์วีดีโอเล่นเอง แบบนี้ ก็สามารถศึกษา และทำตามขั้นตอนที่แนะนำไว้ด้านบนได้เลย 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น