ขั้นตอนการแบ่งพาร์ทิชั่น Windows OS

ข้อดีของการแบ่งพาร์ทิชั่น (Partitions) คือการแบ่งพื้นที่ของ Hard Disk ออกเป็นหลายๆส่วน เพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ของเราต่อไป
ปกติเวลาเราซื้อ Hard disk มา 1 ตัว ถ้าเราไม่จัดแบ่ง พื้นที่ เลย hard disk ลูกนั้นก็จะมีเนื้อทีเพียงส่วนเดียว คือ Drive C:
ข้อเสียของการมีเพียงพาร์ทิชั่นเดียวบนวินโดว์ก็คือ เวลาที่เราใช้งานไปนานๆ เครื่องมีปัญหา วินโดว์ผิดปกติ ค้าง ช้า หรือรวน และไม่มีทางแก้ไขแล้ว นอกจากการ Format hard disk แล้วลงโปรแกรมวินโดว์ใหม่
คำแนะนำก่อนการ Format ลงวินโดว์ ผู้ใช้งาน Users จำเป็นต้องสำรองข้อมูล Data backup ไฟล์งานเอกสาร รูปภาพ ฯลฯ ออกไปเก็บในอุปกรณ์ USB Drive หรือ External Hard disk ก่อน ทำให้เกิดความยุ่งยาก และอาจจะหลงลืมได้
แต่ถ้ามีการแบ่งพาร์ทิชั่นของ Hard disk ไว้เป็นหลายๆ ส่วน เช่น Drive C:, Drive D: แล้ว ผู้ใช้งานก็สามารถที่จะย้าย ข้อมูลสำรองทั้งหมด ออกมาเก็บไว้บน Drive สำรอง คือ Drive D: แล้ว ฟอร์แมต Drive C: เพื่อลงโปรแกรม วินโดว์ใหม่ได้อย่าง สะดวก และรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องหาอุปกรณ์สำรองข้อมูลมา เสียบต่อ และคัดลอกข้อมูล ออกมาให้เสียเวลา นั้นเอง

วิธีการตรวจสอบว่า คอมพิวเตอร์มีจำนวนพาร์ทิชั่นกี่พาร์ทิชั้น
1 บนหน้าจอให้มองหาไอค่อน My computer คลิกเข้าไปดูรายละเอียดตามภาพประกอบ
จากภาพ จะแสดงจำนวนพาร์ทิชั่น เป็น Drive C:,Drive D:, และ E
** กรณีไม่มีการแบ่งพาร์ทิชั่น ก็จะขึ้นแค่ Drive C: เท่านั้น


วิธีการแบ่งพาร์ทิชั่นโดยไม่ใช้โปรแกรมจากผู้พัฒนา Third Party
** วินโดว์สามารถทำได้หรือไม่ และมีความเสี่ยงอะไรใหม่ ???

1 ไปที่แผงควบคุม Control panel มองหา Disk management 
หรือ คลิกที่ช่องค้นหา แว่นขยาย พิมพ์ Disk management ลงไป 

ถ้าเป็น Windows 10 จัดการ Disk ในเครื่อง ได้มากกว่า Windows 7 หรือ 8 
ความสามารถ การจัดการ Disk 
การสร้างพาร์ทิชั่น การลบพาร์ทิชั่น การฟอร์แมตพาร์ทิชั่น 
การลดขนาดพาร์ทิชั่น การเพิ่มขนาดของพาร์ทิชั่น 

**ภาพตัวอย่าง หน้าจอ การจัดการ Disk 
แสดงข้อมูล Disk ความจุ และพาร์ทิชั่น ปัจจุบัน บนวินโดว์ 8 Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า