แก้โจทย์คณิตด้วย Photomath

แนะนำแอพสำหรับครู หรือนักเรียน ที่บางครั้งจำเป็นต้องใช้โปรแกรมช่วยในการแก้ปัญหาโจทย์คณิต ศาสตร์ เพื่อหาคำตอบ และศึกษา วิธีการและแนวทางในการแก้ไขโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ระดับ มัธยมปลาย 
วิธีการใช้งาน 
เริ่มจากดาวโหลด และติดตั้งแอพ Photomath 
เปิดแอพและถ่ายรูปโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ และรอการประมวลผลคำตอบ และวิธีทำให้เลย 
รองรับ มือถือ android และ iOS ตั้งแต่สมการพื้นฐาน เศษส่วน ตรีโกณมิติ สมการเชิงเส้น และสมการเลขยกกำลัง 
ลิงค์ดาวโหลด Android Photomath

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า