วาดภาพด้วย sketchbook

แนะนำและแชร์ความรู้ประสบการณ์ในการใช้งาน Samsung Note ในการจดบันทึกข้อมูล เป็นข้อความ เป็นไฟล์รูปภาพ หรือ เอกสาร ซึ่งสามารถแชร์ และส่งต่อให้กับเพื่อนๆ ทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้สะดวก รวดเร็ว ผ่านอินเตอร์เน็ต
สำหรับ User หรือผู้ใช้งานทั่วไปที่อาจจะมีความต้องการในการ แทรกรูปภาพ หรือ วาดเส้นตรง Line หรือ วาดรูปวงกลม ในการสอน การติว การอธิบาย เรื่อง เซต หรือ วงกลม วงรี สามเหลี่ยมมุมฉาก
อาจจะต้องการแก้ปัญหา ด้วยการเพิ่ม เครื่องมือพิเศษ หรือ Tool ทาง Math เข้ามาช่วย ก็น่าจะดี
ซึ่งในอนาคต ทาง Samsung Note น่าจะมีการพัฒฯา Tool โดยตรงในส่วนนี้เข้ามาได้
แก้ปัญหา โดยการแนะนำไให้โหลด แอพชื่อ Sketchbook ของค่าย Auto Desk มาช่วยในการวาดเรขาคณิต แล้ว save เป็นไฟล์ภาพ ลงเครื่อง และเปิด Note ในการนำเข้ารูปเรขาคณิต มาใช้งาน ตามต้องการอีกที ครับ

แอพสามารถโหลดมาใช้งานทั้ง 3 แบบ คือ วินโดว์ Mac และมือถือ แยกเป็น Android และ iOS

ลิงค์ดาวน์โหลดแอพ
ภาพตัวอย่าง เส้น วงกลม และสี่เหลี่ยม ที่นำเข้าจากแอพ Sketchbook 

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า