การตรวจสอบค่าซ้ำแล้วลบออกตาราง Google Sheet

 การใช้สูตรสำหรับการค้นหาค่าซ้ำ แล้วลบออก ในตารางข้อมูล Google Sheet 

การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลจำนวนมากๆ เป็นพัน หรือ หมื่น รายการ ขึ้นไปนั้น หากเราขาดการวางแผนการป้องกัน การบันทึกข้อมูลซ้ำกัน ที่ดีเพียงพอแล้ว อาจจะมีการบันทึกค่าซ้ำเข้ามาได้ เช่น ข้อมูล ชื่อของคน หรือเลขรหัส ที่ไม่ต้องการให้เกิดค่าซ้ำเป็นต้น 

การป้องกัน คือทางแนะนำที่ดีที่สุด โดยใช้เงื่อนไข การป้องกันใส่ค่าซ้ำ 

กรณีมีค่าซ้ำเข้ามา เราก็สามารถ ตรวจสอบ และค้นหา และลบออก ได้ เพื่อ ให้การทำงาน เป็นไปตามต้องการ 

สูตรที่แนะนำคือ =ArrayFormula(IF(LEN(A2:A),if(SORT(ROW(A2:A)-ROW(A2)+2,SORT(ROW(A2:A)-ROW(A2)+2,B2:B,1),1)-MATCH(B2:B,SORT(B2:B),0)=1,,0),))


การนำสูตรไปใช้งาน ในช่อง TEST =ArrayFormula(IF(LEN(A2:A),if(SORT(ROW(A2:A)-ROW(A2)+2,SORT(ROW(A2:A)-ROW(A2)+2,B2:B,1),1)-MATCH(B2:B,SORT(B2:B),0)=1,,0),))

ค่าซ้ำ คือ ในคอลัมน์ B เป็นการบันทึก ชื่อ - สกุล เข้ามา ซ้ำกัน

ค่าที่กรองออกมาแล้วซ้ำกัน คอลัมน์ F จะแสดงขึ้นมาด้วยเลข 0

การลบข้อมูลที่ซ้ำกันออก

ให้ใช้ตัวกรองข้อมูลในคอลัมนื F โดยเลือกแสดงค่าเลข 0

จากนั้น ให้เลือกแถวทั้งหมด แล้ว ลบออกได้ยกเลิกการกรองข้อมูล

จะเหลือข้อมูลที่ไม่มีค่าซ้ำ

** บันทึก

แนะนำให้ลองใช้งานกับฐานข้อมูลจำลอง เพื่อดูผลการทำงาน ที่ถูกต้อง ไม่มีข้อผิดพลาดของสูตรการทำงาน จากนั้นจึงนำไปใช้งานกับ ฐานข้อมูลจริง ต่อไป

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า