สร้างฐานข้อมูลสินค้าด้วยตาราง Google Sheet

เพื่อศึกษาความรู้ด้าน สร้างฐานข้อมูลสินค้าด้วยตาราง Google Sheet สามารถนำไปปรับ หรือประยุกต์ใช้งานตามความต้องการส่วนบุคคลต่อได้ 
สิ่งที่ต้องมี
บัญชี Google Drive
สร้างตารางบันทึกข้อมูลสินค้า 
นำเข้าข้อมูลสินค้าตัวอย่าง

ความรู้เพิ่มเติมของ
SKU ย่อมาจาก store stocking unit สำหรับโรงงานผู้ผลิต เป็นกล่อง หรือหีบห่อ สินค้าแต่ละชนิด เช่น รองเท้ากีฬา รุ่น ยี่ห้อ สี ขนาด บรรจุในแพค กล่อง ลัง จำนวน 12 หรือ 24 คู่เป็นต้น 

ส่วน Serial Number เป็นรหัสที่แตกต่างกันของสินค้าแต่ละรายการ เป็นหน่วยย่อย 

สร้าง Table เก็บข้อมูลสินค้น ประกอบด้วย 
SKU
Description คำอธิบายสินค้า
Pack จำนวนบรรจุต้อกล่องหรือต่อลัง 

แล้วไปดูว่า หลักการ การบันทึกข้อมูลสินค้า จะสามารถเพิ่มเติมในส่วน Detail อะไร ที่สำคัญ หรือ จำเป็นได้บ้าง โดยการ 

สร้างแผ่นงานที่ 2 เพิ่ม เพื่อแยกบันทึกข้อมูล 

SKU
Description คำอธิบายสินค้า
Pack จำนวนบรรจุต้อกล่องหรือต่อลัง 
QTY จำนวนสินค้า 
QTY Expanded แยกกล่อง
Cost piece ราคาต่อหน่วยแยก
Total cost ราคารวมกล่อง 

*** เริ่มจาก การทำให้ SKU ของแผ่นงานที่ 2 เป็นเมนูตัวเลือกแบบ รายการ หรือ Drop Down List 
โดย คลิกเลือก คอลัมน์ SKU แล้ว ไปที่แท็บ DAta แล้วเลือก Data Validation 
ระบุ Souce ที่จะใช้เป็น รายการตัวเลือก เลือกจาก แผ่นงานที่ 1 คอลัมน์ SKU แนะนำให้เลือกเผื่ออนาคต ที่มีการเพิ่มรายการสินค้าเข้ามา ลองเลือกดูสัก 500 หรือ 900 รายการ ก็ได้ 

** เลือก รูปแบบการป้อนข้อมูล เป็น Reject คือห้ามป้อนข้อมูล ต้องนำเข้าจากรายการตัวเลือกเท่านั้น 

เลือกแล้ว Autofill คำอธิบายรายการสินค้า  และจำนวนบรรจุผลิตภัณฑ์ ทำอย่างไร 

จะใช้ฟังก์ชั่น Vlookup มาช่วยทำงาน 


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า