การใช้งานฟังก์ชั่น V-LOOKUP ของ MS EXCEL

 ขั้นตอนแรก 

เตรียมตารางข้อมูลเพื่อใช้งานในการค้นหา

ฟังก์ชั่น V-LOOKUP หมายึงแปลตามตัว การค้นหาข้อมูลในแท่งแนวดิ่งของตาราง คอลัมน์ 

เช่น เรามีข้อมูลในตารางจำนวนมากๆ Big data บางครั้ง การค้นหาข้อมูล อาจจะช้าไป การใช้ vlookup ก็สามารถเป็นทางเลือก 

อธิบายตามตัวอย่าง 

เราเก็บข้อมูลนักเรียน ข้อมูลสินค้น และรายลเอียดประกอบอื่นๆ จำนวนมาก ไว้

วันดีคืนดี เราต้องการเรียนกดูข้อมูลของ นักเรียนสักคน โดยใช้ vlookup กัน 

ขั้นแรก คลิกช่องที่ต้องการใส่สูตร =VLOOKUP กดแท็บ จะได้วงเล็บ ระบุค่า lookup_value ให้ระบุเป็นค่า ชื่อ-สกุลนักเรียน B2 ลงไป 


ในส่วนของ table_array เราไม่ต้องระบุ ข้ามไปเลย

ใส่ ,

หลังคอมม่า ให้เลือกแหล่งข้อมูลที่ต้องการค้นหา แดรกเม้าส์คลุม ทั้งหมด จะขึ้น ค่าแถวแรก ถึงสุดท้าย 

และใก้กดแป้น F4 หนึ่งครั้งจะเป็นการแทรก $ ลงในสูตร เพื่อช่วยในการทำงานของสูตร 

เวลามีการคัดลอกสูตรไปใช้งาน 

ใส่ , 

หลังคอมม่า จะเป็นการระบุ คอลัมน์ที่ต้องการแสดงข้อมูล ในตัวอย่างคือ 3,0

ค่าสูตร คือ =VLOOKUP(B2,$G$2:$J$42,3,0)
Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า