แนวทางแก้ไขปัญหาซิงค์ข้อมูลช้า Appsheet

ปัญหาการใช้งาน Appsheet ไประยะหนึ่ง เมื่อปริมาณข้อมูลที่วิ่งของแต่ละวันมีจำนวนค่อนข้างจะมาก ทางเลือก ในการทำงานคือ หาวิธีเพิ่มความเร็วการ update ข้อมูลกัน

มี 4 วิธีด้วยกัน ไหมนะ

การบันทึกหรือ การเปลี่ยนแปลงค่าข้อมูล จะทำผ่านหน้ากาก Appsheet แล้วส่งไปเก็บในตารางข้อมูลก้อนเมฆ Cloud Sever ที่ใดสักแห่ง ซึ่งจะทำให้เกิดการซิงค์ข้อมูลที่ช้าได้

ทางเลือก คือ

ลดจำนวนข้อมูลที่อัพเดท

ลดปริมาณข้อมูลที่ส่งกลับไป Sever เพื่อจัดเก็บหรืออัพเดท

ลดลดคำสั่งการเก็บข้อมูลอัตโนมัติ

ให้ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลทำงานแบบเงีบยๆ ด้านหลังบ้านไป
ลดการอัพเดท


การออกแบบแอพ บางครั้งให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขมาก เช่น มี 3 คอลัมน์ ของแถวเดียวกัน ให้มีการแก้ไขแบบเร็ว quick edit ควรใช้ฟอร์นเดียวในการแก้ไขทีเดียว และบันทึกทีเดียว

ลแถวจำนวนมากๆ เพราะจะต้องมีการเชื่อมกับแม่ข่าย Server
2. ลดปริมาณข้อมูลส่ง
แถวข้อมูลบางแถวมีคอลัมน์ที่เก็บรูปภาพมากกว่า 10 คอลัมน์ แบบนี้ ก็ช้าแน่ๆ
การควบคุม ความละเอียดของภาพ เพื่อให้เกิดความเร็วในการบันทึก ไปที่แอพ UX ->Option

ไม่ควรจะใช้ภาพที่ละเอียดสูงมาก
3.ลดคำสั่งการคำนวณอัตโนมัติต่างๆ
มี 2 แหล่งการคำนวณข้อมูล คือ 1 สูตรของตารางแผ่นข้อมูล Google sheet มีการคำนวณมาก หรือ สรุปยอดรวมทุกแถว อะไรแบบนี้ ก็จะทำให้การทำงานช้าไปอีก
ทุกการอัพเดทจะช้า เมื่อแหล่งที่ 2 คือ workflow หรือลำดับการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลำดับการทำงานที่จะส่งผลกระทบ หรือต่อการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแถว จำนวนมาก4. ซิงค์ข้อมูลหลังบ้าน

ให้เราสามารถเปิดใช้งาน automatic updates ในโหมด Offline & Sync ในแท็บ Behavior window. ถ้าค่านี้มีการเปิดใช้งาน , การเปลี่ยนแปลงค่าในระดับผู้ใช้งานจะถูกสางไปที่ server. ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 30 minutes ในการอ่านค่าข้อมูลล่าสุดจากการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้งาน .

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า