การค้นหาข้อมูลด้วย Lookup Function Appsheet

สร้างฐานข้อมูลด้วย Google Sheet ขึ้นมา 2 ตารางคือ 

แผ่น1

แผ่น 2

แต่ละตาราง ให้ระบุชื่อคอลัมน์ สำหรับเก็บข้อมูลตามตัวอย่าง เป็น 

ID

รหัสนักเรียน

ชื่อสกุล

รูปภาพ

เบอร์โทร


ไปที่ Appsheet สร้างแอพใหม่ขึ้นมา เลือกตารางข้อมูล เป็นตารางที่สร้างด้วย Google Sheet ในขั้นตอนแรก 

เชื่อมโยงเข้ามา 

ในส่วนของ Data ให้คลิก View column และระบุชนิดของข้อมูลให้เหมาะสม เป็น Text เป็นรูปภาพ เป็นเบอร์โทร เป็นต้น 


ในส่วนของ UX เลือกชนิดเป็นแบบฟอร์ม 


จากนั้น ให้ทดสอบการป้อนข้อมูล เข้าในระบบตาราง 2 ตัวอย่างข้อมูล


การค้นหาข้อมูล รหัสนักเรียน จากแผ่น1 แล้ว แสดงข้อมูล ที่ตรงกับรหัสนักเรียน และ Save ลง แผ่น2 โดยใช้ฟังก์ชั่น Look up 


ในช่องใส่สูตร Formula ไปที่ othet และเลือก lookup function

LOOKUP([รหัส], "แผ่น1", "รหัสนักเรียน", "ชื่อสกุล")Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า