การเปรียบเทียบค่าจากสองตาราง Google Sheet

 จำลองเหตุการณ์ 

สมมุตว่า เราบันทึกข้อมูล 2 ตาราง คือ 

แผ่น1 และ แผ่น2

โดยแผ่น1 มีข้อมูลรายชื่อนักเรียนในห้อง ดังนี้

ID         ชื่อ                เบอร์โทร

1          แบม               0814563225 

2         จ็อบ                0897563135

3           สมรักษ์          0814573625 

4          แป้งฝุ่น            0864874525

5         ใบข้าว             0971452528


และ แผ่น 2 มีข้อมูลรายชื่อนักเรียนที่ชำระค่าเทอมแล้ว ดังนี้ 

ID         ชื่อ                เบอร์โทร

1          แบม               0814563225 

2         จ็อบ                0897563135

3         ใบข้าว             0971452528


***### การทำงานจริงๆ จะมีข้อมูลมากกว่านี้ เป็นร้อย หรือเป็นพัน รายการ 

เราจะใช้สูตรจับคู่ เพื่อเรียกดูว่า ใครที่จ่ายค่าเทอมแล้ว และใครที่ยังไม่ได้จ่าย ได้ดังนี้ 

ในตารางแผ่น1 ไปใส่ค่าสูตรกัน

สูตร =match(B2,แผ่น2!$B:$B,0)

คัดลอกสูตรลงมาใช้งานกับแถวถัดลงมา

ค่าที่ได้จะเป็นค่า N#A และค่าตัวเลข 

เราสามารถปรับสูตร ให้แสดงค่าเป็น จริง/เท็จ ได้ ดังนี้

ปรับสูตรกัน นิดหน่อย 

สูตร =isnumber(match(B2,แผ่น2!$B:$B,0))

จะได้ค่าเป็น FALSE/TRUE 

ค่า FALSE ไม่ได้อยู่ในรายการ 

ค่า TRUE อยู่ในรายการ 


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า