สร้างแอพปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานด้วย Appsheet

 แนวทางสร้างแอพใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ ด้วย Google Sheet และ Appsheet ง่ายๆ รวดเร็ว แต่มีประสิทธิภาพ สำหรับหน่วยงาน หรือองค์กร ต่างๆ ในการปรับปรุง สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา ให้ ดีขึ้น 

แนวคิด คือ บันทึก รายการ สิ่งของ สถานที่ ต่างๆ เช่น บ้าน สำนักงาน หรือ สถานที่ต่างๆ ที่ต้องการแก้ไขปรับปรุง ให้มันดีขึ้น พร้อมถ่ายรูปภาพประกอบการบันทึก และใส่ โน้ต ประกอบ และมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ แก้ไข ปรับปรุง ให้ ดำเนินการทันที 


หน้าต่าง UX แยกแสดงผลข้อมูล รายการที่ปรับปรุงแก้ไข แล้ว สีเขียว

และรายการที่ยังรอการแก้ไขปรับปรุง ขึ้นสีแดง 

ในส่วนของ User action เพิ่มปุ่ม การเลือกสถานะงานที่แล้วเสร็จ ด้วยมาร์ก เครื่องหมายถูก ดูตัวอย่างแอพ เพื่อให้เกิดไอเดียการนำไปปรับปรุง หรือ พัฒนาต่อยอด ตามต้องการ 

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า