วิธีการสร้าง QR CODE ใช้งานออนไลน์บน Google Sheet

 การสร้างฐานข้อมูลออนไลน์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน Google Sheet โดยดึงรหัสภาพ QR CODE จากบริการของ Google Chart มีขั้นตอนและวิธีการทำดังนี้ 

วัถุประสงค์ของการสร้างรหัส qr code ขึ้นมาใช้งาน เพื่อ ง่ายสะดวกและรวดเร็ว ในการสแกน อ่าน บันทึก และเข้าถึงข้อมูล สินค้า บุคคล เป็นต้น 

พร้อมแล้วก็ เริ่มกันเลย 

ขั้นตอนแรก เราต้องมีบัญชีผู้ใช้งาน Google Account จากนั้นไปที่ Google Drive และไปที่ Google Sheet 

สมมุตติการตั้งชื่อคอลัมน์ดังนี้ A B C  รหัสสินค้า ชื่อสินค้า QR CODE 

ป้อนข้อมูล เพื่อใช้ในการฝึกจำนวน 3-4 ข้อมูล 
ในคอลัมน์ C พิมพ์โค้ด ตามบรรทัดล่าง

=IMAGE("https://chart.googleapis.com/chart?chs=150x150&cht=qr&chl="& A2)


เพียงเท่านี้เราก็จะได้รหัส qr code สำหรับการพริน ไปแปะกับสินค้า หรือ จุดที่เราต้องการสแกน ในการขายสินค้า หรือสแกนเพื่ออ่าน บันทึกข้อมูลของเรา ได้ตามต้องการ 


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า