วิธีกรองข้อมูล Data filter ใน Google Sheet

 ตารางข้อมูล GS สามารถใช้งานร่วมกันในกลุ่มหรือ team โดยแชร์ข้อมูลบนตารางเดียวกัน ถ้าสมมุตติในคอลัมน์เดียวกัน มีข้อมูลที่ซ้ำกันหลายๆ แถวหรือ Reccord เราสามารถใช้ฟิลเตอร์หรือตัวกรองข้อมูล ให้แสดงเฉพาะข้อมูลที่เราต้องการได้ 

กรองข้อมูลส่วนตัวของเรา โดยไม่กระทบต่อผู้ใช้งานคนอื่น 


ใน Google Sheets, เปิดไฟล์ที่ต้องการใส่ตัวกรองข้อมูลขึ้นมา
คลิกเซลส์ที่มีข้อมูลที่ต้องการคัดกรอง
เลือก Dataกรองข้อมูลสร้างตัวกรอง.
คลิกรายการ drop-down ในคอลัมน์ข้อมูลและเลือกข้อมูลที่ต้องการกรอง การคัดกรองจะถูกบันทึกไว้ในฐานะที่เราเป็นคนทำการคัดกรองไว้
หลังระบุข้อมูลที่ต้องการคัดกรองแล้ว คลิก OK.
สามารถใส่ตัวกรองเพิ่มในแต่ละคอลัมน์ ตามขั้นตอน 1-5 (ถ้ามี)
ในกล่อง Name box, ใส่ชื่อตัวกรองส่วนตัวของเรา ถ้าไม่ระบุชื่อตัวกรอง ระบบจะใส่เป็นลำดับตัวเลขแทน

ข้อมูลที่ใส่ตัวกรองจะแสดงขึ้นมาใน Data Filter views. มุมมองตัวกรองจะมีแถบระบายสีเทาเข้มในคอลัมน์และส่วนหัวของแถว

การกรองข้อมูลสำหรับทุกคน


1 เลือกขอบเขตของการกรอง
2 คลิก Data Create a filter.
3 ไปที่ด้านบนของคอลัมน์คลิก Filter  เพื่อดูตัวเลือกการกรอง

ภาพประกอบการอธิบาย step by step 

การคัดกรองข้อมูล เฉพาะมุมมองส่วนตัวบุคคล ขั้นแรก คลิกที่ขอบเขต ชั้นของนักเรียน 

จากนั้นไปที่เมนู ข้อมูล>มุมมองตัวกรอง>สร้างมุมมองตัวกรองใหม่ 


คลิกที่ส่วนหัวของคอลัมน์ที่ต้องการกรอง ระบุข้อมูลที่ต้องการกรอง ตัวอย่างคือ ชั้นป.6 แล้วคลิก OK


ถ้าสามารถทำได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน เราจะได้ผลลัพธ์การกรองข้อมูลตามนี้ การเรียกดูข้อมูลที่กำหนดตัวกรองไว้แล้ว เมื่อเปิดไฟลขึ้นมาไปที่ ตัวกรอง แล้วเลือก รายการกรองที่กำหนดไว้


ดูตัวอย่างเพิ่มเติมที่คลิปในช่องยูทูป 

ถ้ามีคำถามข้อสงสัยประการใดสามารถโพสต์ไว้ใน Comments ได้เลยครับ 

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า