วิธีหาค่าซ้ำตารางข้อมูล Google Sheet

 ในการใช้งานโปรแกรมตารางข้อมูล Google Sheet ไปนานๆ สักพักหนึ่ง ข้อมูลที่เราบันทึกเข้าไปก็เริ่มสะสมและมีโอกาสที่จะเกิดข้อมูลซ้ำกัน โดยตั้งใจ หรือโดยไม่ตั้งใจก็ตาม 

สำหรับทิปเล็กน้อยๆ ในวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการหาข้อมูลซ้ำในตารางกัน 

ในคอลัมน์ A ID  จะมีข้อมูลซ้ำกันอยู่หลายข้อมูล เราจะมาทำไฮไลท์แถบสี ข้อมูลที่มีค่าซ้ำกัน เริ่มจากคลิกเลือกที่ช่อง ID  จากนั้นไปที่เมนู 


จะมีกรอบหน้าต่างด้านขวามือแสดงขึ้นมา 
คลิกที่ช่องไอค่อนตารางเล็กๆ เพื่อเลือกช่วงที่ต้องการหาค่าซ้ำ 
ตามตัวอย่างคือคอมลัมน์ A:2A:17 แล้วคลิกตกลง ตรงจัดรูปแบบเซลส์ ไม่ว่างเปล่า คลิกลงไป แล้วเลือก สูตรที่กำหนดเอง 


ระบุสูตรการหาค่าซ้ำโดยเลือกใช้ค่าฟังก์ชั่นเงื่อนไขการนับ คือ =COUNTIF($A$2:$A$17,A2)>1
ค่าสีที่ต้องการให้ระบาย ค่ากำหนดคือ สีเขียวอ่อน ตามตัวอย่างจะเปลี่ยนเป็นแถบ สีแดง ไฮไลท์แทน 
คลิก ตกลง

ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดหรือต้องแก้ไข ในคอลัมน์ A ID ก็จะแสดงแถบไฮไลท์สีแดง ช่องที่มีค่าซ้ำกันขึ้นมาให้เราโดยอัตโนมัติ 

หากท่านผู้อ่านมีคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการ สามารถโพสต์ comments หรือคำถามของท่านไว้ใต้โพสต์นี้โดยตรงครับ 

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า