Thai Access school library v.1.1

 สำหรับโปรแกรมนี้เป็นการประยุกต์ความรู้พื้นฐานโปรแกรมระบบงานฐานข้อมูล MS Access ในการจัดทำระบบบริหาร จัดการข้อมูล ห้องสมุดของโรงเรียน หรือสถานที่ต่างๆ ที่ต้องการฟรีโปรแกรม หรือระบบงานฐานข้อมูลห้องสมุดเล็กๆ ในการช่วยจัดการระบบงานของคุณ 

องค์ประกอบหลักๆ ของระบบงาน 

  • ระบบบันทึกข้อมูลหนังสือ 
  • ระบบสมาชิกห้องสมุด 
  • ระบบเจ้าหน้าที่ดูแลห้องสมุด 
  • ระบบบันทึกข้อมูลการยืมหนังสือ พร้อมตัดยอดอัตโนมัติ
  • ระบบบันทึกการคืนหนังสือ พร้อมคืนยอดเข้าระบบอัตโนมัติ
  • ระบบสืบค้นข้อมูลสมาชิก 
  • ระบบรายงานยอดหนังสือคงเหลือในห้องสมุด


ความต้องการของระบบ 

ระบบปฏิบัติการ :Windows7/8/10/11

โปรแกรมสำนักงาน : Ms Access 2013/2016/365

เครื่องพิมพ์ชนิด หัวพ่นหมึก หรือเลเซอร์ สำหรับพิมพ์หลักฐานการยืมหนังสือ (option)

แฟ้มเก็บเอกสารการยืม/คืนหนังสือ (option)

ออกแบบพัฒนามาโดยแอดมินบล็อก thaifreewaredownload.com ผู้สนใจสามารถนำไปใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

download file : Thai Access school library V.1.1คำแนะนำพื้นฐานการใช้งาน 

นำเข้าข้อมูลหนังสือ ประกอบด้วย ข้อมูลสำคัญคือ รหัสหนังสือ ชื่อหนังสือ จำนวนของหนังสือ และรูปภาพปกหนังสือ

นำเข้าหรือแก้ไขข้อมูลตัวอย่าง เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ผู้ดูแลห้องสมุด

นำเข้าข้อมูลนักเรียน หรือสมาชิกห้องสมุดโรงเรียน 

การจ่ายยืมหนังสือ และบันทึกการคืนหนังสือ จะมีการตัดยอดและคืนยอด หนังสือแบบอัตโนมัติ 

ดูตัวอย่างสาธิตการใช้งานโปรแกรมในคลิป ด้านล่าง

หากท่านผู้อ่านมีปัญหาข้อสงสัย เกี่ยวข้องกับการใช้งาน สามารถฝากคำถามใน comments ใต้บทความนี้เลยนะครับ แอดมินยินดีให้คำตอบและแก้ไข ปัญหาข้อขัดข้องในการใช้งาน ต่อไป ครับ 

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า