การเขียนแผ่น CD บน Windows XP

การเขียนแผ่น CD บน Windows XP

โปรแกรม Windows XP's สามารถใช้ในการเขียนแผ่น CD ข้อมูลหรือดนตรี ได้ด้วยตัวของมันเอง ผมเองก็เคยใช้งานฟั่งชั่นนี้ในการแก้ไขปัญหาเป็นบางครั้ง ในกรณีที่เครื่อง XP ของเราดันไม่มีโปรแกรมเขียนแผ่น CD ชื่อดังอย่างเช่น Nero Burning ติดตั้งใช้งาน เราก็สามารถใช้งานฟั่งชั่นในการเขียนแผ่นข้อมูลของ การเขียนแผ่น CD บน Windows XP ในการแก้ขัดหรือแก้ไขปัญหาได้ครับ

การเขียนแผ่น ข้อมูลหรือ data CDs

เปิดไปที่แฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่เราต้องการจะเขียนข้อมูล จากนั้นให้มองหา folder options ตัวเลือกบริเวณด้านซ้ายมือของจอภาพ เราควรจะเห็น option to Copy All Items to CD or Copy to CD, ขึ้นอยู่กับมุมมองของโฟลเดอร์ นอกจากนี้เรายังสามารถใช้การคลิกเม้าส์ขวาที่แฟ้มหรือไฟล์ที่เราต้องการเขียน จากนั้นเลือกคำสั่ง Send To and then CD drive.หรือจะใช้วีธีการใส่แผ่นเปล่าเข้าไปในไดร์ฟ CD ROM ของเรา แล้วใช้การลากไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการเขียนลงไปในแผ่น CD โดยตรงก็ได้เช่นกัน แม้ว่า XP จะไม่เริ่มการเขียนแผ่นให้เราโดยทันที โดยจะเป็นการวางลงแผ่นที่พร้อมจะบันทึกหรือเขียนได้ จากนั้นจะแสดงคำแนะนำหรือกรอบโต้ตอบช่วยให้เราในการเขียนแผ่นอีกครั้ง ให้เราคลิก burn the CD. Now, อย่าลืมใส่แผ่นเปล่าเข้าไปด้วยนะ 555 หรือเราสามารถเข้าไปที่ CD drive ใน My Computer, จากนั้นเลือกคำสั่ง write the files to a CD.
ภาพแสดง การคลิกขวาที่ไฟล์หรือแฟ้มที่ต้องการเขียนข้อมูล เลือกคำสั่ง Send To and then CD drive. จากนั้นให้เราปิดหน้าต่างนี้ออกไปก่อนครับ บนหน้าจอเดกส์ทอป ให้เราคลิกๆ ที่ my computer เข้าไปคลิกดูที่ Drive Cd ของเรา เราจะเห็นเมนูคำสั่งในการเขียนข้อมูลแสดงขึ้นมาตามภาพ ให้เราคลิกเลือกเขียนแผ่นข้อมูลหรือ ถ้าไม่ต้องการเขียนก็ยกเลิกหรือลบออกไปได้ครับTo burn music CDs
การเขียนซีดีเพลงด้วย XP

โปรแกรม Windows Media Player สามารถทำงานนี้ให้เราได้ครับ ก่อนอื่นให้เราไปที่แฟ้มหรือโฟลเดอร์ของเพลงที่เราต้องการ จากนั้นเลือกคำสั่ง Add to media player list


 จะเป็นการเปิดไปที่โปรแกรม Windows Media Player, จากนั้นเลือกคำสั่ง Burn คลิกคำสั่ง Burn now playing, และคอยจนการบันทึกแล้วเสร็จครับ
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال