ดาวโหลด Skype 5.0 beta

Skype's new beta เปิดตัวรุ่นทดลองใช้งานใหม่หรือเบต้า ซึ่งเพิ่มความสามารถของวีดีโอแซต conference calling ซึ่งสามารถใช้งานระบบการประชุมทางไกลผ่านอินเตอร์เน็ตในราคาประหยัด โดยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาทีมงานพัฒนาได้เปิดตัว Skype 5.0 beta เบต้าเพื่อเปิดให้ผู้ใช้งานที่สนใจสามารถดาวโหลดไปใช้งานได้ฟรี โดยรุ่นใหม่นี้มาพร้อมความสามารถที่มากขึ้นในการใช้งาน โดยรองรับการใช้งานวีดีโอสนทนาพร้อมกันได้มากถึง 5 คน ในขณะที่รุ่นเดิมได้ที่ละคนเท่านั้น นับเป็นความสะดวกและรองรับการประชุมของกลุ่มขนาดเล็ก ถึงกลางได้เป็นอย่างดี ซึ่งการใช้งานต้องการกล้อง Web cams และโปรแกรม Skype 5.0 beta ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของเรา หากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจใช้งานโปรแกรมการติดต่อสื่อสารระยะไกล เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การทำงาน การค้า ธุรกิจ การลงทุน ส่วนตัว ฯลฯ จัดว่า Skype 5.0 beta เป็นฟรีโปรแกรมที่น่าสนใจทดสอบและใช้งานเป็นอย่างยิ่งครับ
ความสารถหลักๆ ของ Skype
ฟรีเรียกจาก Skype ไปยัง Skype Free Skype-to-Skype calls.
เรียกไปยังเบอร์โทรศัพท์บ้านและมือถือและส่งข้อความสั้น Call phones and mobiles, send SMS.
บรการฟรีส่งข้อความ Free instant messaging.
บริการข้อความเสียง Voicemail.
ฟรีวีดีโอสนทนา Free video calls
บริการโอนสายไปยังโทรศัพท์ถ้าเราไม่ on line Forward calls to a phone when you’re offline.
อุปกรณ์ที่จะต้องมี
คอมพิวเตอร์พร้อมอินเตอร์เน็ตแบบ Hi-speed
กล้องวีดีโอแบบ Web cam
ฟรีดาวโหลดโปรแกรม Skype 5.0 beta
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال