LASER JET _BROTHER HL-2140

คำแนะนำในการดาวโหลดและติดตั้ง Driver เครื่องพิมพ์ของ LASER JET _BROTHER HL-2140
1. สร้างโฟลเดอร์ชั่วคราวเพื่อเก็บไฟล์ที่ดาวโหลดขึ้นในไดร์ฟของเรา เช่น C:\bront
2. เริ่มต้นการดาวโหลดไฟล์ข้อมูล
3. เมื่อการดาวโหลดไฟล์เสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้เราดับเบิลคลิกที่ไฟล์ที่ดาวโหลดมาแล้ว เพื่อแตกไฟล์ออกมาใช้งาน
4. เมื่อแตกไฟล์แล้ว เราจะได้ไฟล์ติดตั้ง "SETUP.EXE" อยู่ในแฟ้มชื่อ :
XXXXXXXX \install\YYY\inst\setup.exe
**At "XXXXX",ชื่อของภาษาที่ใช้งาน
** At "YYY", ชื่อประเทศ
5. การติดตั้งจะเริ่มขึ้น ทำตามคำแนะนำการติดตั้งไปจนแล้วเสร็จ

ข้อมูลเครื่องพิมพ์ BROTHER HL-2140
------------------------------------------------
: ชนิด Laser Printer
: พิมพ์ 22 แผ่น/นาที
: พิมพ์แผ่นแรกภายใน 10 วินาที
: พิมพ์ ละเอียด 2400x600 จุด/นิ้ว
: รองรับ USB 2.0
: ความจำมาตรฐาน 8 MB
: ความจุกระดาษ 250 แผ่น
ราคาเครื่องพิมพ์ : 3490 บาท

คำแนะนำเพิ่มเติม ในการติดตั้งไดร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์
1 อย่าต่อสาย usb ระหว่างเครื่องพิมพ์ กับ คอมพิวเตอร์ แล้วเปิดเครื่องพิมพ์ ก่อนการลงไดร์ฟเวอร์
2 ให้ลงไดร์ฟเวอร์ เครื่องพิมพ์ให้เรียบร้อยก่อน จึงค่อยต่อสายและเปิดเครื่องพิมพ์ ถ้าไม่อยากมีปัญหาในการติดตั้ง
ลิงค์สำหรับดาวโหลดไดร์ฟเวอร์ของเครื่องพิมพ์ LASER JET _BROTHER HL-2140

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า