สำรองข้อมูลด้วย Paragon Backup & Recovery Free Advanced Edition 2010

Paragon Backup & Recovery Free Advanced Edition 2010 ฟรีแวร์ที่ออกแบบมาเพื่อผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์สามารถสำรองข้อมูลทุกชนิดบนคอมพิวเตอร์ของเราได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และรวดเร็ว เหมาะสำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ที่เก็บข้อมูลสำคัญๆ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์เอกสาร หรือรูปภาพ กิจกรรมต่างๆ ไว้บนคอมพิวเตอร์เป็นจำนวนมาก หากคอมพิวเตอร์ของเราชำรุดหรือมีปัญหาขึ้นมา อย่างน้อยก็ยังมีทางเลือกในการสำรองข้อมูลสำคัญของเรา เพื่อใช้งานทดแทนนะครับ ปกป้องและสำรองข้อมูลฟรีด้วย Paragon Backup & Recovery Free Advanced Edition 2010

สนใจสามารถดาวโหลด 

ดาวโหลด Paragon Backup & Recovery Free Advanced Edition 2010
ขนาดไฟล์ 94.31MB
รองรับ Windows Me/2000/XP/Vista/7

Paragon Backup & Recovery 2010 Free Advanced Edition - a disaster recovery tool for stand-alone Windows-based PCs. Combining all the existing backup techniques and exclusive recovery environments, this latest edition satisfies the needs of even the most demanding user and is simply the most powerful free backup tool available today. Paragon Backup & Recovery 2010 Free Advanced Edition allows you to take complete control of your PC's safety. Based on solid commercial backup and recovery software from Paragon, it has a rich set of features that you can trust. Simple to install and easy to use.

What's new in this version:

Version 2010 features: P2V Migration - Migrate a physical system to a virtual environment by converting all installed software and data into a virtual disk of the required virtual machine.

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า