การเขียนแผ่นเพลง MP3 ด้วยนีโร

การเขียนแผ่นเพลง mp3 ด้วยโปรแกรมนีโรนั้น สามารถทำได้ไม่ยากนัก โดยทำตามขั้นตอนง่ายๆ ดังต่อไปนี้
1 เปิดโปรแกรมนีโรขึ้นมา
2 ใส่แผ่น CD เปล่าเข้าไปในเครื่องให้เรียบร้อย
3 ในหน้าต่างโปรแกรมนีโร คลิก Burn Audio /ตามด้วยการคลิกเลือก Mp3 jukebox
4 ในขั้นตอนนี้คลิกปุ่ม Add เพื่อเข้าไปเพิ่มรายการเพลงที่ต้องการเขียนเป็นแผ่นเพลง mp3 เข้ามาในโปรแกรมนีโร
5 หลังจากเพิ่มเพลงเข้ามาจนครบเรียบร้อยแล้ว ก็คลิกปุ่ม Burn เพือเขียนไฟล์ได้ทันที
6 นำแผ่นที่ได้ไปทดสอบกับเครื่องเล่นเพลงแบบ mp3 ต่อไปครับ
ภาพประกอบขั้นตอนการอธิบาย คลิกที่ปุ่ม Audio Burning ทางซ้ายมือ จากนั้นเลื่อนมาคลิกที่ Mp3 Jukebox Disk ครับ
คลิกปุ่ม Add เพื่อเข้าไปเลือกไฟล์เพลงใเครื่องของเรา แผ่น Cd 1 แผ่น จะมีความจุโดยประมาณ 700mb. สามารถจุไฟล์เพลง mp3 ได้หลายร้อยเพลงเลยครับ

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า