MyHotspot- Wireless-LAN for Hotels and Cafés!

MyHotspot- Wireless-LAN for Hotels and Cafés! เป็นฟรีแวร์สำหรับร้านเน็ต หรือหน่วยงาน หรือโรงเรียนที่ต้องการฟรีแวร์ที่ออกแบบมาในการแชร์ริงอินเตอร์เน็ต ในการควบคุมหรือบริหารจัดการ ผู้ใช้งานอย่างเป็นระบบ โดยจะทำการ redirect หรือเรียกหน้า Log in เพจ ขึ้นมาให้ผู้ใช้งานกรอก username และรหัสผ่าน ที่ลงทะเบียนไว้ก่อนแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ โปรแกรมสามารถควบคุมการดาวโหลด หรือ up load ข้อมูลของผู้ใช้งาน การปิดกั้นเวบที่ไม่ต้องการ การกำหนดช่วงเวลาใช้งาน เป็นต้น หากคุณเป็นคนหนึ่งที่รับผิดชอบระบบอินเตอร์เน็ตขององค์กร หรือร้านบริการอินเตอร์เน็ตที่ต้องการฟรีแวร์ที่มีประสิทธิภาพมาใช้งานกับร้านของคุณแล้วก็ นับว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากๆ เลยครับ
การติดตั้งและใช้งาน

* คอมพิวเตอร์ PC computer, ระบบ Windows OS (XP/Vista/7).
* ติดตั้งการ์ดแลน 2 ตัว Netwok cards (USB or Ethernet network card).
* สายแลนสองเส้น 2 network cables.
* Wi-Fi access point หรือ router.
* กลุ่มผู้ใช้งานหรือลูกค้า Working internet connection.

การติดตั้งอุปกรณ์ หรือ Hardware installation:

* การ์ดแลนตัวแรก ต่อสายแลนเข้ากับเครือข่าย อินเตอร์เน็ต IP อย่าให้เป็น "192.168.0.x".
* การ์ดแลนอีกตัวต่อสายเข้ากับ อุปกรณ์ เร้าเตอร์หรือ แอคเซ็ตพอยต์ ireless access point or wireless router. ถ้าเราใช้ wireless router ให้เราปิดหรือ disable DHCP ไว้ก่อน และ IP ที่กำหนดให้เราเตอร์จะต้องเป็นวงเดียวกับวงแลนคือ "192.168.0.2". เราจำเป็นต้องเข้าไปกำหนดค่าของ routers interface และปิด DHCP และกำหนดค่า new IP address "192.168.0.2".

การติดตั้งโปรแกรม Software installation:

* หลังดาวโหลดแล้ว ให้เริ่ม setup file บนคอมพิวเตอร์ที่ต้องการติดตั้ง Myhotspot software.
* ระหว่างการติดตั้งเราจะถูกถามหลายครั้ง เกี่ยวกับ driver ที่จะติดตั้ง ให้เราคลิก
o "Continue Anyway" by Windowx XP.กรณีเป็น XP
o "Install this driver software anyway" by Windows Vista/7. กรณีเป็น VISTA/7
* ระบบ Internet Connection Sharing (ICS)จะต้องเปิดใช้งานระหว่างการติดตั้ง โดยระบบ network wizard จะถูกเรียกขึ้นมาใช้งาน
* เราจะต้อง restart เครื่องหลังการติดตั้ง MyHotspot.

การบริหารจัดการ
MyHotspot มาพร้อมตาราง overview ที่แสดงรายการทำงาน internet sessions บนโปรแกรม WIFI-Hotspot. เราสามารถใช้ข้อมูลนี้ในการจัดการหรือจบการทำงานของแต่ละ internet session.

Logging
MyHotspot สามารถเก็บข้อมูลการทำงานของ sessions ของโปรแกรม WIFI-Hotspot.
เครื่องมือของ Administration user accounts ในการจัดการบัญชีผู้ใช้งาน
ในเมนู user account overview เราสามารถสร้าง แก้ไข และลบผู้ใช้งานตามต้องการของเรา

Administration Prepaid-Codes การกำหนดรหัสหรือ code ใช้งานสำหรับการจำหน่ายชั่วโมงอินเตอร์เน็ต ก็สามารถทำได้
In the Prepaid-Codes overview You can create a new code list, edit, delete, export or print a existing Prepaid-Code list.
Statistics การบันทึกสถิติ
MyHotspot's statistic จะบันทึกข้อมูลเชิงสถิติของการใช้งานอินเตอร์เน็ต เพื่อค้นหาและใช้อ้างอิงตามความต้องการของ admin ครับ ill show you all statistical information about the cash sales, session transactions, and logins report. You can either use the filtering function to adjust the number of data records displayed at one time.

POS-System ระบบการขาย เราสามารถใช้โปรแกรมในการสร้างจุดขาย หรือสร้างรหัสขาย
You can use MyHotspot as intelligent POS-System. Use this manager to add money or sell a product or prepaid-codes to a customer.

Hotspot configuration การปรับแต่งโปรแกรม อ่อนตัวให้เราสามารถปรับตั้งค่า Log in การสร้างสัญลักษณ์หรือโลโก้หน้าแรกของเราเอง เป็นต้น
You can use this configurationmanager to set up your hotspot-network, configure design and access of the login page, specify your free webseites, and define your white MAC list.
สนใจดาวโหลด myhotspot

# ความต้องการขั้นต่ำของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะรันระบบ
System Requirements

* Windows 2000/XP/Vista/7
* Pentium III, 256 MB RAM
* Screen resolution of 800x600

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า