PretonSaver Home Edition

PretonSaver Home Edition เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อประหยัดการใช้งานหมึกพิมพ์ทั้งชนิดอิงค์เจ็ต และแบบเลเซอร์ โดยการติดตั้งและใช้งานโปรแกรมสามารถทำได้ง่ายๆ จากนั้นทำการปรับแต่งค่าการใช้งานของโปรแกรม หรือใช้ค่าดีฟอล์ตของโปรแกรมก็ได้ โดยโปรแกรมจะช่วยให้ผู้ใช้งานประหยัดค่าหมึกพิมพ์ลงได้อย่างไม่น่าเชื่อถึง 70% เหมาะสำหรับผู้ใช้งานเครื่องพิมพ์ทั้งแบบองค์และเลเซอร์ที่ต้องการประหยัดงบประมาณและลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาหมึกพิมพ์ครับ
ดาวโหลด PretonSaver Home Edition
โปรแกรมนี้เป็นแชร์แวร์นะครับ ให้ทดลองใช้งานได้ 14 วันเต็ม
PretonSaver Home--save hundreds per user on ink and toner without compromising on quality. PretonSaver Home saves as much as 70% on your printing costs without compromising on quality. Based on a unique patent-pending Pixel Optimizer technology, it uses advanced algorithms to identify and delete pixels that are not necessary to maintain the high quality level printing, dramatically reducing toner and ink usage. Instant Savings. PretonSaver Home is easy to install and operate. All you have to do is install the software and print. PretonSaver automatically identifies the printing and can instruct printers on how to save ink without sacrificing the desired quality. It supports both ink-jet printers as and laser printers, connected directly to the computer (local) or through a network. More Control for More Savings With PretonSaver Home you can easily define saving levels for specific print jobs, applications, or elements (e.g. text, graphics, or images). You can automatically omit graphics or images for specific documents, in order to increase your savings.Measurable Savings With PretonSaver Home your savings level are not theoretical. Ink cartridge levels are monitored and page costs are constantly calculated and reported, allowing constant visibility and monitoring of saving levels. Reduces consumable spending by up to 70%. Easy to install and manage - start saving with just a few clicks. Comprehensive reporting on cost and usage. Supports Inkjet and LaserJet printers. Color and mono, local and network printers.

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า