การจับภาพวีดีโอ VCR ด้วย Ulead VideoStudio 11

การเก็บวีดีโอในเทปหรือแถบแม่เหล็ก ในระยะนานๆ แล้วจะชำรุดหรือเสื่อมโดยง่าย ถ้าคุณต้องการแปลงเทปเหล่านั้นลงเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ หรือแผ่น CD/DVD การใช้งานโปรแกรม Ulead VideoStudio 11 จะช่วยให้การแปลงข้อมูลลงเครื่องได้โดยง่าย
สิ่งที่ต้องมี

* เครื่องเล่นเทป VCR หรือ VHS video camera
* การ์ดตัอด่อวีดีโอ หรืออุปกรณ์จับภาพ Digital video capture device

ขั้นตอน
* 1 ต่อสายสัญญาณจากเครื่องเล่น VCR เข้ากับอุปกรณ์จับภาพ หรือ capture device บนคอมพิวเตอร์ของเรา ต่อสายภาพและเสียง โดยดูจากสีของสายสัญญาณ โดยต่อสายด้านหนึ่งเข้ากับ พอร์ต USB บนคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้กล้องบันทึกบางตัวมีความสามารถทำงานเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อข้อมูล โดยการใช้งานกล้องที่มีคุณสมบัติดังกล่าวที่เรียกว่า digital pass-through, ให้เราต่อกล้องเข้ากับ video และ audio outputs บนเครื่องเล่น VCR หรือกล้อง video camera โดยใช้สาย audio/video ที่มาพร้อมกล้อง และต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ โดยสายสัญญาณ อีกเส้นที่แถมมากับกล้อง
* 2 เปิดโปรแกรม Ulead VideoStudio 11 Plus ขึ้นมาโดยไปที่ "Start" menu เลือก "All Programs," คลิกที่ Ulead folder และคลิก "Ulead VideoStudio 11 Plus." เมื่อเปิดขึ้นมาแล้ว ให้เราเริ่มใช้ตัวช่วยในการจับภาพคือ โดยการคลิกที่ "Capture" และคลิก "Capture Video"
* 3 คลิกที่รูปแบบหรือ "Format" menu. เลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการ ค่าปกติคือ MPEG แต่ค่าอื่นเช่น AVI, ก็สามารถรองรับเช่นกัน
* 4 คลิกที่ตัวเลือกหรือ "Options" จากนั้นคลิก "Video Properties"เพื่อกำหนดคุณสมบัติของวีดีโอ เลือก "Composite" ในช่องของ "Input Source" เลือกระบบ "PAL" เมื่อชนิดของไฟล์กำลังจับภาพ ให้เราคลิกปุ่ม"OK" เพื่อกลับหน้าต่างหลักการทำงานหรือ capture screen.
* 5 กดปุ่ม "Capture Folder" เลือก folder บนคอมพิวเตอร์ของเราที่ต้องการเก็บไฟล์ จากนั้นคลิก "Start Capture" และเริ่มต้นการเล่นวีดีโอด้วยเครื่องเล่นเทป VCR หรือกล้อง video camera.เมื่อเล่นจบแล้ว หรือเมื่อจับภาพในส่วนที่เราต้องการแล้ว คลิก ปุ่ม "Stop Capture." ไฟล์วีดีโอจะถูกบันทึกเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ที่เราเลือกไว้อัตโนมัติ


ขั้นตอนต่อไป เราก็นำมา edit หรือตกแต่งแก้ไขโดยโปรแกรม Ulead VideoStudio 11 หรือจะเขียนลงแผ่น CD/DVD ก็ได้เช่นกัน

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า