การตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์

หลังจากที่เรา ต่อสัญญาณจากกล้องดิจิตอลเข้ากับคอมพิวเตอร์ ให้เราตรวจสอบว่าอุปกรณ์ถูกตรวจพบโดยคอมพิวเตอร์วินโดว์ของเรา หากเราติดตั้งการ์ดรับสัญาณแบบ IEEE-1394 บนคอมพิวเตอร์ของเรา ลองตรวจสอบว่าการ์ดมีการติดตั้งอย่างถูกต้องและเหมาะสม การตรวจสอบ IEEE-1394 การ์ดและ กล้องวีดีโอดิจิตอล ทำตามขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

1.ใส่เทปเข้าไปในกล้องวีดีโอ และเปิดสวิทซ On และต้องอยู่ในโหมดการเล่นหรือ playback mode ปกติเป็นภาษาอังกฤษว่า
(VTR หรือ VCR).

2.เปิดแผงควบคุม Control Panel, ไปที่ระบบ System:
Hardware - Device Manager.

3.ต้องแน่ใจว่ารายการอุปกรณ์เหล่านี้ติดตั้งอยู่ใน Device Manager. การจัดการอุปกรณ์
สำหรับ Windows XP:
• 1394 Bus Controller

DV Camcorder (The brand name depends on the DV
camcorder connected to the IEEE-1394 interface.)


ถ้าหากว่าอุปกรณ์กล้องดิจิตอลสามารถ ตรวจพบอย่างถูกต้อง จะแสดงรายการขึ้นมา ในแถบตัวเลือกของโปรแกรม ในโปรแกรม VideoStudio เลือกขั้นตอน การจับภาพหรือ Capture
ตรวจสอบว่า กล้องดิจิตอลของเรา แสดงขึ้นมา ภายใต้แหล่งหรือ source เมนู

การเชื่อมต่อกล้องดิจิตอลด้วยสายสัญาณแบบ USB
การจับภาพวีดีโอสด และภาพนิ่ง จากกล้องดิจิตอลแบบ USB ต่อสายสัญาณจากกล้องเข้ากับพอร์ต USB คอมพิวเตอร์ ซึ่งกล้องอาจจะต้องการการติดตั้งไดร์ฟเวอร์ของกล้องเพิ่มเติมก็ได้ (ไดร์ฟเวอร์แผ่น CD โปรแกรมที่จะทำให้อุปกรณ์รู้จักกับวินโดว์) ขึ้นอยู่กับรุ่นของวินโดว์ของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถศึกษาได้จากคู่มือของกล้องรุ่นนั้นๆ

หลังจากติดตั้งอย่างถูกต้อง การตรวจสอบว่าวินโดว์ตรวจพบอุปกรณ์ของเราหรือไม่ ให้เราทำตามขั้นตอนดังนี้

1.เปิดแผงควบคุม Control Panel, ไปที่ System: Hardware - Device Manager.
2.บนแถบ Device Manager, คลิกๆ ที่ Imaging devices. ตรวจสอบว่ารายชื่อของอุปกรณ์กล้องมีโชว์ขึ้นมาหรือไม่
3.หากมีการติดตั้งอย่างถูกต้อง จะแสดงรายการแหล่ง หรือ source ของโปรแกรม VideoStudio เมนู ให้เราเลือกการจับภาพ capture และตรวจสอบว่า กล้อง USB แสดงภายใต้ the Source list ในเมนู

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า