ดาวโหลด Macrium Reflect Free

Macrium Reflect Free เป็นฟรีแวร์สำหรับ home user ที่ต้องการโปรแกรมในการสำรองข้อมูลหรือ back up ดาต้าสำคัญบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งจำเป็นและสมควรที่จะกระทำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อท่จะไม่ต้องมานั่งเสียใจภายหลังกับสิ่งที่น่าจะทำแต่ไม่ได้ทำ 555 โดยการสำรองข้อมูลของโปรแกรม จะเป็นลักษณะการเขียน อิมเมจหรือ เบิร์นไฟล์ข้อมูลของเราลงเครื่อง ลงแผ่น CD/DVD หรือ Flash drive usb ของเราเป็นต้น
ดาวโหลด Macrium Reflect Free
ขนาดไฟล์ 31.44MB
รองรับ Windows XP/Vista/7

Macrium Reflect Free Edition. An award winning disk imaging solution for free. A complete disaster recovery solution for your home and office. Protect your personal documents, photos, music and e-mails. Upgrade your hard disk or try new operating systems in the safe knowledge that everything is securely saved in an easily recovered backup file. Macrium Reflect supports backup to local, network and USB drives as well as burning to all DVD formats. This version is for non-commercial home use.

สำรวจอินเตอร์เฟชหน้าตาของโปรแกรม หลังจากดาวโหลดและติดตั้งแล้ว เมื่อผู้ใช้งานเปิดขึ้นมา โปรแกรมจะแสดงข้อมูลที่สำคัญบนฮาร์ดดิกส์แต่ละตัวหรือพาร์ทิชั่นบนคอมพิวเตอร์ของเรา การสำรองข้อมูลด้วยการเขียนอิมเมจไฟล์ สามารถทำตามง่ายๆ โดยการคลิกเม้าส์ขวาบนพาร์ทิชั่นที่เราต้องการสำรองข้อมูล จากนั้นให้คลิกเลือกคำสั่ง "Create image of ..."
จากนั้นคอยการทำงานจนแล้วเสร็จ โปรแกรมก็จะแสดงรายงานสรุปผลการสำรองข้อมูลให้เราทันที่

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า