การปรับแต่งฟอร์ม Access 2010

หลังจากตอนที่แล้ว เราได้เรียนรู้วิธีการสร้างแบบฟอร์มสำหรับการกรอกข้อมูลบน Access 2010 ด้วยการใช้ตัวช่วยสร้างฟอร์มมาแล้ว ซึ่งจะเห็นว่าการสร้างแบบฟอร์มดังกล่าว ง่ายมากๆ และรวดเร็วจริงๆ อย่างไรก็ตามรูปแบบของฟอร์มที่สร้างและวาง Lay out อัตโนมัตินั้น เราสามารถ Modify หรือปรับแต่งแบบฟอร์มให้มี รูปแบบสีสันหรือหน้าตา ตามแบบที่เราต้องการมากที่สุดได้ ซึ่งการปรับแต่งหรือ Modify ฟอร์ม ใน access 2010 นั้นเราสามารถปรับแต่งได้มากมาย อย่างใจนึก เช่น การเพิ่ม หรือ ลด จำนวนของ ฟิลด์ในแบบฟอร์ม การแทรก Label ป้ายคำอธิบาย การแทรกคำสั่ง Macro การ แทรกภาพ Logo การเปลี่ยนสีข้อความ ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต และ อื่นๆ มากมาย ซึ่งคงบรรยายไม่หมด เอาเป็นว่าสำหรับเนื้อหาในวันนี้ เรามาลองดูการปรับแต่งบางส่วน เพื่อเป็นขั้นตอน และแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจต้องการศึกษา และปรับแต่งแบบฟอรืมการใช้งาน Access 2010 ของคุณต่อไป
ขั้นแรกเปิดฐานข้อมูล access ขึ้นมา จากนั้นให้เราเปิดไปมรามุมมองออกแบบ ภาษาอังกฤษคือ Datasheet view เพื่อสามารถ Modify ตามที่กล่าวอ้างด้านบนได้นั้นเอง

Access 2010 จะแสดงฟอร์มในมุมมองออกแบบ ซึ่งพร้อมให้เรา Modify ตกแต่งขยายรูปแบบตามที่เราต้องการ สำหรับมือใหม่ แนะนำว่าอย่าพึ่งตกแต่งปรับปรุงมากนัก ค่อยๆ เรียนรู้และใช้งานจากง่ายๆ ไปก่อน เมื่อชำนาญหรือเก่งแล้ว จะปรับแต่งแก้ไขอะไรก็ทำได้ตามถนัด และจำไว้ว่า เป็นการศึกษา จึงไม่ควรกลัวเกินไป สามารถใช้งาน ยกเลิกหรือ Undo กลับได้ โดย Access 2010 ก็จะมีเมนูแถบเครื่องมือใช้งานคล้ายๆกับโปรแกรมสำนักงานของ Microsoft ทั่วไปพวก Word,excel หรือ Powerpoint ลองๆ ไล่ดูตามลำดับ เช่น แบบอักษร สีข้อความ รูปแบบตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ การแทรก label ป้ายกำกับ ,การแทรกกล่องข้อความ การแทรกตัวควบคุม แบบ List box , การแทรกภาพโลโก้ เป็นต้น

สำรวจแบบฟอร์มของ Access จะเห็นว่าแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือส่วนหัว header ส่วนแสดงผล และ Footer ส่วนท้าย สำหรับส่วนหัวอาจจะใส่ป้ายกำกับข้อความ พร้อมแทรก โลโก้ ตามที่เราต้องการได้ สำหรับส่วนแสดงผลหลัก อาจจะแทรกกล่องข้อความ หรือตัวควบคุม เช่นคำสั่งใช้งานง่ายๆ เช่น ปิดหรือ จบการทำงาน เป็นต้น
ตามตัวอย่างลองมาแทรกโลโก้ ให้คลิกที่เมนู แทรกภาพโลโก้ จากนั้นในคอมพิวเตอร์ให้เราเลือกภาพโลโก้ หรือภาพอะไรก่อนก็ได้ที่มีขนาดพอเหมาะ ขึ้นมาสักภาพ เปิดเข้ามา การแทรกภาพ จะได้แล้ว อื่นๆ ก็มีการปรับขนาดภาพ การย้ายตำแหน่งภาพ ทำไม่ยากหรอกนำเม้าสืไปคลิกและลากวางในจุดตามต้องการได้เลย

ทดสอบผลงานในมุมมองฟอร์มปกติ จะได้ตามภาพตัวอย่างด้านล่างนะครับ
ขั้นตอนต่อมาเรามาลองแทรกปุ่มคำสั่งการทำงานลงในแบบฟอร์ม ซึ่งทางโปรแกรม Access 2010 ได้จัดเตรียมเครื่องมือและปุ่มคำสั่งพื้นฐานการทำงานให้เราสามารถเรียกใช้ตามต้องการจำนวนหนึ่ง การเปิด ปิด ฟอร์ม จบการทำงาน การพิมพ์รายงาน เป็นต้น การแทรกปุ่มคำสั่งให้คลิกที่ปุ่มคำสั่ง บนเมนูและนำมาแดรก ลาก วาดลงบริเวณฟอร์มที่ต้องการ จากนั้นให้เราเลือก การดำเนินการกับฟอร์ม ส่วนการกระทำให้เลือก ปิดฟอร์ม จากนั้นคลิก ถัดไป เพื่อเข้าสู่ตัวช่วยสร้างปุ่มคำสั่งในขั้นตอนต่อไป

ในขั้นตอนต่อมา กำหนดว่าจะเขียนข้อความ หรือใช้รูปภาพ บนปุ่มคำสั่ง ตามตัวอย่างผมเลือกเป็นรูปภาพ และคลิก ถัดไป
สำหรับในขั้นตอนนี้จะเป็น ตั้งชื่อปุ่มคำสั่งเพื่ออ้างอิงหรือเรียกใช้งานภายหลัง แนะนำให้เป็นภาษาอังกฤษ หรือจะใช้ชื่อที่ทางโปรแกรมตั้งให้อัตโนมัติก็ได้ จากนั้นคลิก เสร็จสิ้น
ทดสอบการทำงานในมุมมองปกติ เราจะได้ปุ่มคำสั่งการปิดฟอร์มที่พร้อมใช้งาน ตามภาพประกอบด้านล่างครับ โดยที่เราสามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและเพิ่มปุ่มคำสั่งการทำงานอื่นๆ กับแบบฟอร์มของเราต่อไปครับ

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า